Helsinki/Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Ympäristöpalvelut, Elintarviketurvallisuusyksikkö

Elintarviketarkastaja

Haku päättyy 15.12.2017 klo 16:00

Elintarviketarkastaja
Helsinki/Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Ympäristöpalvelut, Elintarviketurvallisuusyksikkö
Haku päättyy 15.12.2017 klo 16:00

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut. Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus vastaa kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluista, kaupunkimittauksesta, rakennusvalvonnasta, ympäristöpalveluista sekä pysäköinninvalvonnasta ja pysäköintipalveluista.
Ympäristöpalvelut vastaa ympäristön-, luonnon-, vesien- ja terveydensuojelusta sekä tupakka-, elintarvike-, eläinsuojelu- ja talousveden valvonnasta ja eläinlääkintähuollosta.

Haemme elintarviketurvallisuusyksikön elintarvikevalmistus- ja eläinsuojelutiimiin ELINTARVIKETARKASTAJAA. Työavain 6-255-17 

Tehtäviin kuuluvat elintarvikevalvonnan yleiset lakisääteiset viranomaistehtävät kuten elintarvikehuoneistojen tarkastukset, ilmoitusten käsittely, neuvonta sekä toimenpidepyyntöjen käsit-tely sekä mahdollisesti muita yksikön toimialaan liittyviä tehtäviä. Vastuualueena ovat erityisesti ravintolisätoimijoiden, verkkokauppojen, elintarvikkeiden maahantuonnin ja elintarvikekulje-tusten valvonta. Tehtävän hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta ja vastuullista työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, elintarvikelainsäädännön tuntemusta, hyvää tietojenkäsittelytaitoa ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä riittävää englannin kielen taitoa. Saat Helsingin kaupungin hyvät työsuhde-edut ja mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi asiantuntevassa organisaatiossa. Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista. Olemme ottaneet rekrytoinneissamme käyttöön videohaastattelut. Seuraathan sähköpostiasi, sillä sinulle saattaa tulla kutsu videohaastatteluun. Vastausaikaa on muutama päivä. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. Palkkaus 3 054,08 e/kk, työaika 37h 30 min/vko . Sopimusala TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus. Lisätietoja tehtävästä antaa Yksikön päällikkö Riikka Åberg, (09) 310 32010, riikka.aberg@hel.fi, Kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi, (09) 310 31585, minna.ristiniemi@hel.fi.
Lisätietoa: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Tampere/KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE / YMPÄRISTÖTERVEYS

Ympäristöinsinööri määräaikainen

Hakuaika päättyy 18.12.2017

Tampereen ympäristöterveyden yksikkö kuuluu kaupunkiympäristön palvelualueelle, kestävä kaupunki -palveluryhmään. Toiminta-alueena ovat Tampereen, Oriveden, Valkeakosken ja Akaan kaupungit sekä Juupajoen, Kangasalan, Pälkäneen ja Urjalan kunnat. Ympäristöterveyden yksikössä työskentelee yhteensä 48 henkilöä: ympäristöterveyspäällikkö, kolme  valvontaeläin-lääkäriä, kaksi hygieenikkoeläinlääkäriä, terveysinsinööri, 30 ympäristöinsinööriä / terveystarkastajaa, kaksi toimistosihteeriä sekä 9 praktikkoeläinlääkäriä.

Haemme ympäristöterveyden terveydensuojeluryhmään sijaista ympäristöinsinöörin virkaan ajalle 15.1.–23.11.2018.

Ympäristöinsinöörin päätehtäviä ovat asumisterveysasiat, lisäksi työhön kuuluu muita terveydensuojelulain mukaisia valvontatehtäviä. Odotamme hakijalta hyvää yhteistyökykyä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkea-koulututkinto (terveydensuojelulain 7 §:n 3 mom. mukainen pätevyys). Eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus asunnontarkastustehtävistä mukaan lukien meluasiat sekä rakennusten terveellisyyteen liittyvä asiantuntijakoulutus tai sisäilma-asiantuntijakoulutus. Työtehtävien hoitaminen edellyttää voimassaolevaa B-ajokorttia ja oman auton käyttöä. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Lisätietoja tehtävästä antaa terveysinsinööri Tuula Sillanpää, puh. 050 554 5899,tuula.sillanpaa@tampere.fi. Hakuaika päättyy 18.12.2017. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon. Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa sähköiseen IMURI -rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi. Viitekoodi 1-267-17. IMURI-järjestelmän käyttöohjeet löytyvät sivulta www.tampere.fi/tyo/avoimettyopaikat/imuri ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 040 806 3184.

Sodankylän kunta, Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto

YMPÄRISTÖTERVEYSPÄÄLLIKÖN VIRKA

Hakuaika päättyy 2.1.2018 klo 12

Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollossa on haettavana 2.1.2018 klo 12.00 mennessä
YMPÄRISTÖTERVEYSPÄÄLLIKÖN VIRKA

Ympäristöterveyspäällikön tehtäviin kuuluu ympäristöterveydenhuollon toiminnasta vastaaminen. Tehtävään sisältyy myös terveystarkastajan tehtäviä. Viran sijoituspaikka on Sodankylä. Virkaan valittavalta edellytetään kansanterveyslain (928/2005) 41§:n, elintarvikelain (23/2006) 35§:n tai 88§:n ja terveydensuojelulain (763/1994) 7§:n 3 momentin mukaista pätevyyttä sekä kykyä yhteistyöhön, itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Lisäksi edellytetään riittävää kokemusta ja asiantuntemusta toimialan tehtävistä. Palkkaus on kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä työn vaativuuden arvioinnin mukainen. Koeaika on 6 kk. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemukset tulee toimittaa kuntarekry.fi –palvelun kautta, työavain 159693. Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollon toimialueena on Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kunnat. Asukasmäärä on n. 19 500 henkeä ja matkailualueiden sesonkiaikoina henkilömäärä alueella moninkertaistuu. Kunnissa on omat palvelupisteet. Yksikkö huolehtii myös eläinlääkintä-huollon tehtävistä.  Lisätietoja: Vs. perusturvajohtaja Kati Aikio p. 040 533 0091, kati.aikio@sodankyla.fi ja ympäristöterveyspäällikkö Katriina Huumonen
p. 040 195 1277, katriina.huumonen@sodankyla.fi.