Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala/Ympäristöpalvelut

YMPÄRISTÖTARKASTAJA

Haku päättyy 02.05.2018 klo 15:00

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat / Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö, ympäristövaikutukset, ilma ja melu -tiimi
Ympäristötarkastaja

Haku päättyy 02.05.2018 klo 15.00

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut. Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus vastaa kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluista, kaupunkimittauksesta, rakennusvalvonnasta, ympäristöpalveluista sekä pysäköinninvalvonnasta ja pysäköintipalveluista.
Ympäristöpalvelut vastaa ympäristön- , luonnon- , vesien- ja terveydensuojelusta sekä tupakka-, elintarvike-, eläinsuojelu- ja talousveden valvonnasta ja eläinlääkintähuollosta.

Etsimme ympäristösuojeluyksikköön YMPÄRISTÖTARKASTAJAA

Ensisijaisena tehtävänäsi on toimia alueidenkäytön ympäristövaikutusten arvioinnin asiantuntijana. Tehtävään liittyy myös YVA-lain mukaisia ohjelmien, hankkeiden ja suunnitelmien ympäristövaikutusten tunnistamiseen, selvittämiseen ja arviointiin liittyviä tehtäviä. Osallistut kaupunkiyhteiseen valmisteluun ja toimit ympäristöpalveluiden yhteyshenkilönä muulle kaupunkiorganisaatiolle. Lisäksi sinulla on ympäristöpalveluiden kaavatyöryhmän vetovastuu. Toivomme, että olet perehtynyt ympäristönsuojeluun ja ympäristövaikutusten arviointiin, olet yhteistyötaitoinen ja kykenet itsenäiseen työskentelyyn. Katsomme eduksi kokemuksen kunnallisissa ympäristönsuojelutehtävissä. Olemme ottaneet rekrytoinneissamme käyttöön videohaastattelut. Seuraathan sähköpostiasi, sillä sinulle saattaa tulla kutsu videohaastatteluun. Vastausaikaa on muutama päivä. Kelpoisuusehto soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. Lisäksi edellytämme perehtyneisyyttä ympäristönsuojeluun ja ympäristövaikutusten arviointiin. Palkkaus 3 337,26, työaika 7 h 21 min/pv. Sopimusala TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus. Lisätietoja tehtävästä antaa yksikön päällikkö Jari-Pekka Pääkkönen, 09 310 31536, jari-pekka.paakkonen@hel.fi, 050 556 4283 tiimipäällikkö Eeva Pitkänen, 09 310 31517, eeva.pitkanen@hel.fi, 050 530 9340
Lisätietoa: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto
Hakemukset tulee jättää kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavain 6-141-18 .

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

YMPÄRISTÖTERVEYSTARKASTAJAN VIRKA

Hakuaika 3.5.2018 klo 15.00 mennessä

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Ympäristöpalvelut

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) ympäristöpalveluissa
on haettavana 3.5.2018 klo 15.00 mennessä
YMPÄRISTÖTERVEYSTARKASTAJAN VIRKA, 1.6.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan

Työtehtäviin kuuluu elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaiset tehtävät, painotetusti terveydensuojelulain mukaiset tehtävät mm. asunnontarkastukset, sisäilma-asiat sekä talousvesi. Alkusijoituspaikka on Kauhajoki, jossa sijaitsee ympäristöpalveluiden toimisto. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillinen opistotason tutkinto. Tehtävien hoito edellyttää oma-aloitteisuutta, tietoteknistä osaamista, vuorovaikutustaitoja, aktiivista työotetta sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista. Työtehtävien hoito edellyttää lisäksi oman auton käyttöä. Aiempi alakohtainen työkokemus luetaan eduksi. Odotamme hakijalta hyvää yhteistyökykyä toimia ympäristöpalvelujen tiimissä. Toivomme positiivisen elämän asenteen olevan myös sinunkin vahvuutesi sekä halun kehittää toimintaa. Palkkaus ja muut työsuhteen edut määräytyvät kunnallisen teknisen virka- ja työehtosopimuksen ja KVTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Hakemus täytetään ja lähetetään sähköisesti. Hakuilmoituslomake on osoitteessa www.llky.fi avoimet työpaikat. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tulee toimittaa nähtäville haastattelun yhteydessä. Hakemuksia ei palauteta. Lisätietoja virasta ja toiminnasta antaa ympäristöterveystarkastaja Tarja Kortesniemi, 040 5798236 sekä ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala 0400 161501, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@llky.fi.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on savuton työpaikka.

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

YMPÄRISTÖTARKASTAJA määräaikainen

Hakuaika päättyy 18.5.2018 klo 15.

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi huolehtii eri viranomaispalvelujen tuottamisesta Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven ja Viitasaaren alueella. Isäntäkuntana toimii Viitasaaren kaupunki.

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnassa on haettavana 18.5.2018 klo 15 mennessä. YMPÄRISTÖTARKASTAJAN määräaikainen viransijaisuus ajalle 1.9.2018 – 6.4.2019.

Sijaisuus täytetään 1.9.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimipaikkana Viitasaari tai Saarijärvi, joissa sijaitsee ympäristöterveysvalvonnan toimisto. Toimialueena  koko Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen alue. Työtehtäviin kuuluu elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaiset tehtävät tiimissä sovitun mukaan. Pätevyysvaatimuksena terveydensuojelulain (763/1994) 7§ tai/ja elintarvikelain (23/2006) 35§ mukainen soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillinen opistotason tutkinto. Tehtävien hoito edellyttää oma-aloitteisuutta, tietoteknistä osaamista, vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista. Työtehtävien hoito edellyttää oman auton käyttöä. Aiempi alakohtainen työkokemus luetaan eduksi. Odotamme hakijalta hyvää yhteistyökykyä toimia ympäristöterveysvalvonnan tiimissä. Palkkaus ja muut työsuhteen edut määräytyvät kunnallisen teknisen virka- ja työehtosopimuksen ja KVTES:n mukaisesti. Hakemukset sähköpostilla osoitteeseen janne.litmanen@viitasaari.fi tai postitse osoitteeseen Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi, vastaava ympäristötarkastaja, Sairaalantie 2, 43100 Saarijärvi. Lisätietoja: vastaava ympäristötarkastaja Janne Litmanen, puh 044 4598 563 janne.litmanen@viitasaari.fi

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi on savuton työpaikka.