Espoon seudun ympäristöterveys

Terveystarkastaja määräaikainen

Hakuaika päättyy 20.10.2017 kello 15:45

Espoon seudun ympäristöterveys
Terveystarkastaja määräaikainen
Työavain 2-502-17 Vakanssinumero 333702

Espoon seudun ympäristöterveys toimii Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkönä. Toiminta-alueella on asukkaita n. 315 000 ja valvontayksikössä työskentelee 27 henkilöä. Yksikössämme toimii elintarvike-, terveydensuojelu- ja eläinlääkintähuoltotiimit ja yksikkö tukee terveystarkastajien erikoistumista. Haemme terveystarkastajan viransijaista ajanjaksolle 1.11.2017 – 31.7.2018. Tehtävät painottuvat suunnitelmalliseen tarjoilupaikkavalvontaan ja tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusten käsittelyyn. Työhön sisältyy myös tupakkalain mukaisen vähittäismyynnin valvontaa tarjoilupaikoissa sekä ulkomyynnin neuvonta- ja valvontatehtäviä työparin kanssa. Sijaisuus täytetään 1.11.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viransijaisuuden hoitaminen edellyttää hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Espoon seudun ympäristöterveydessä kohdetietoja hallitaan Tarkastaja-järjestelmän avulla. Tarkastuskäynneillä on käytettävissä leasing-auto. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja elintarvikelain 23/2006 35 § mukainen pätevyys. Tehtävässä edellytetään hyvää ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tuntemusta ja kokemusta elintarvikevalvontatehtävissä. Arvostamme aktiivista työotetta, oma-aloitteellisuutta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Sopimusala TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.
Työaika 37 h 30 min viikossa. Lisätietoja tehtävästä antaa Elintarvikevalvonnan lähiesimies Maija Summa p. 050 428 399 etunimi.sukunimi@espoo.fi ja Valvontayksikön päällikkö Kaisa Hemminki p. 050 561 1781, etunimi.sukunimi@espoo.fi.
Katso tarkemmat tiedot ja täytä hakemus 20.10.2017 klo 15.45 mennessä osoitteessa www.espoonrekry.fi, työavain 2-502-17.
Tervetuloa työskentelemään aktiiviseen työyksikköömme!

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut

Ympäristötarkastaja

Hakuaika päättyy 26.10.2017 klo 15.00

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluissa on avoinna

YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKA

terveydensuojeluun liittyviin valvontatehtäviin. Tehtävän tarkemmat tiedot ja sähköinen hakulomake ovat osoitteessa www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat. Työavain 6-217-17 ohjaa suoraan ilmoitukseen. Hakuaika päättyy 26.10.2017 klo 15.00. Tehtävään kuuluvat terveydensuojelulain mukaisten oleskelutilojen (mm. koulut ja päivähoitotilat) terveellisyyteen liittyvät viranomaistehtävät. Tehtävään kuuluu tarkastuksia ja mittauksia, asiakirjavalmistelua sekä yhteydenpitoa mm. toiminnanharjoittajiin, kiinteistöjen omistajiin ja lasten vanhempiin. Toimipaikka on osoitteessa Viikinkaari 2a. Viran kelpoisuusvaatimuksena on insinöörin tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. Viran tehtäväkohtainen palkka on 3012,75 €/kk. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja soveltuvuutta viranomaistehtävään. Virkaan liittyy kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä, riittävä englannin kielen taito ja ajokortti luetaan eduksi. Lisätietoja antaa tiimipäällikkö Toni Lyyski, puh (09) 310 64325, toni.lyyski@hel.fi.

Mellersta Österbottens miljöhälsovård/Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

HÄLSOINSPEKTÖR/TERVEYSTARKASTAJA

Ansökningstid/Hakuaika päättyy 27.10.2017, kl. 15.30.

Karleby stad är värdkommun för Mellersta Österbottens miljöhälsovård. Förutom Karleby omfattar samarbetsområdet Kannus, Halso, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil. En hälsoinspektör för ordinarie anställning sökes till verksamhetsstället i Karleby. På samarbetsområdet jobbar sammanlagt 10 hälsoinspektörer.

Mellersta Österbottens miljöhälsovård söker för ordinarie anställning en
HÄLSOINSPEKTÖR

Sökande förväntas uppfylla kompetenskraven i hälsoskyddslagen (763/1994) 7 § 3 mom. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är tillsyn inom hälsoskyddet. Av sökande förväntas samarbetsförmåga, samt förmåga att självständigt planera och utföra tillsynsuppgifter. Sökande bör kunna uppvisa minst nöjaktiga kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål. Arbetsuppgifterna förutsätter tillgång till egen bil. Erfarenhet av tillsyn av boendehälsa ses som en merit. I tjänsten tillämpas sex månaders prövotid. Den valde bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd före mottagandet av tjänsten. Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS).
Ansökan med meritförteckning sänds elektroniskt till direktören för hälsoövervakningen på adressen andreas.smeds@kokkola.fi senast 27.10.2017, kl. 15.30.
Tilläggsinformation ger Andréas Smeds tel. 040 489 2029.

 

Kokkolan kaupunki toimii isäntäkuntana Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä. Yhteistoiminta-alueessa on mukana Kokkola, Kannus, Halsua, Kaustinen, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Kokkolan toimipisteeseen haetaan terveystarkastajaa vakituiseen virkasuhteeseen. Yhteistoiminta-alueella työskentelee yhteensä 10 terveystarkastajaa

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto hakee vakituiseen virkaan
TERVEYSTARKASTAJAA
Hakijalta edellytetään terveydensuojelulain 7 §:n mukaista pätevyyttä. Työtehtävät painottuvat terveydensuojeluvalvontaan. Hakijalta odotetaan yhteistyökykyä sekä valmiutta valvontatehtävien itsenäiseen suunnitteluun ja suorittamiseen. Lisäksi vaaditaan sen kotimaisen kielen tyydyttävä taito, joka ei ole hakijan äidinkieli. Työn hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Kokemus asumisterveysvalvonnasta katsotaan eduksi. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (TS). Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 27.10.2017 klo 15.30 mennessä terveysvalvonnan johtajalle sähköisesti osoitteella andreas.smeds@kokkola.fi.
Lisätietoja antaa Andréas Smeds, puh. 040 489 2029.

 

Espoon seudun ympäristöterveys

Terveystarkastaja määräaikainen

Hakuaika päättyy 27.10.2017 kello 15:45

Espoon seudun ympäristöterveys
Terveystarkastaja määräaikainen
Työavain 2-507-17 Vakanssinumero 279010
Hakuaika päättyy 27.10.2017 kello 15:45

Espoon seudun ympäristöterveys toimii Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkönä. Toiminta-alueella on asukkaita n. 315 000 ja valvontayksikössä työskentelee 27 henkilöä. Yksikössämme toimii elintarvike-, terveydensuojelu- ja eläinlääkintähuoltotiimit ja yksikkö tukee terveystarkastajien erikoistumista. Haemme terveystarkastajan viransijaista ajanjaksolle 1.11.2017 – 29.7.2018. Tehtävät painottuvat terveydensuojelulakiin perustuvaan talous- ja uimavesien sekä osin myös asumisterveyteen (sisäilmaongelmiin) liittyviin valvontatehtäviin. Sijaisuus täytetään 1.11.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Espoon seudun ympäristöterveydessä kohdetietoja hallitaan Tarkastaja-järjestelmän avulla. Tarkastuskäynneillä on käytettävissä leasing-auto. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävässä edellytetään hakijalta hyvää ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tuntemusta ja kokemusta ympäristöterveysvalvonnasta. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito. Arvostamme aktiivista työotetta, oma-aloitteellisuutta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Sopimusala TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus. Työaika 37 h 30 min viikossa. Terveyspalveluihin kuuluvat vastaanottotoiminta, suun terveydenhuolto, päihde- ja mielenterveyspalvelut, opiskelijaterveydenhuolto ja ympäristöterveys. Teemme työtä, jolla on tärkeä kansanterveydellinen merkitys. Uudistamme toimintaamme vastaamaan tuleviin haasteisiin. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, saatavuutta ja kuntalaisten terveyden edistämistä sekä henkilöstön tyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Lisätietoja tehtävästä antaa Johtava terveystarkastaja Tuula Savolainen p. 043 826 7680 etunimi.a.sukunimi@espoo.fi ja Valvontayksikön päällikkö
Kaisa Hemminki p. 050 561 1781 etunimi.sukunimi@espoo.fi. Katso tarkemmat tiedot ja täytä hakemus 27.10.2017 klo 15.45 mennessä osoitteessa www.espoonrekry.fi  työavain 2-507-17.
Espoon kaupunki on savuton työpaikka. Tervetuloa aktiiviseen terveydensuojelutiimiimme!

Turun kaupunki Ympäristöterveydenhuolto

Terveystarkastaja

Hakuaika päättyy 30.10.2017

Terveystarkastaja
Turun kaupunki, Ympäristötoimiala, Ympäristöterveydenhuolto, Terveysvalvonta
Työavain TKU00-63-20-17

Hakuaika päättyy 30.10.2017 

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollossa on avoinna vakinainen terveystarkastajan virka. Valvontayksikkö vastaa Turun kaupungin alueella ympäristöterveydenhuollon lakisääteisistä tehtävistä. Yksikön henkilöstömäärä on 18 henkilöä. Vuoden 2018 alusta ympäristöterveydenhuolto siirtyy Kaupunkiympäristötoimialan
Luvat ja valvonta –palvelualueelle. Avoinna olevan viran tehtävät koostuvat pääasiassa ympäristöterveydenhuollon lakisääteisestä valvonnasta ja tarkastusten suorittamisesta painottuen elintarvikelain mukaiseen valvontaan. Terveystarkastaja antaa myös ohjausta ja neuvontaa ympäristöterveydenhuollon asioissa sekä valmistelee toimialan viranhaltijapäätöksiä ja -lausuntoja sekä lautakunnassa käsiteltäviä asioita. Viran kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n 3 momentin ja elintarvikelain (23/2006) 35 §:n ja 88 §:n mukaisesti. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa, yhteistyökykyä, tietoteknistä osaamista sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Arvostamme aiempaa kokemusta elintarvike-, terveydensuojelu -ja tupakkavalvonnan tehtävistä, kunnallishallinnon tuntemusta, kielitaitoa, vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Palkka on 2 732,86 €/kk. Hakijalla tulee olla ajokortti ja valmius oman auton käyttöön työtehtävien hoidossa. Työ alkaa 15.11.2017 tai sopimuksen mukaan. Lisätietoja antaa ympäristöterveydenhuollon johtaja Olli Sjövall p. 050 407 1524. Paikkaa haetaan sähköisesti http://www.kuntarekry.fi./ Työavain TKU00-63-20-17  kohdasta
Hae työpaikkaa. Sähköisen haun lisäksi kirjallisen hakemuksen voi jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen: Ympäristötoimiala, kirjaamo, PL 355, 20101 Turku.

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua. Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla. Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä. Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tampereen kaupunki/Kaupunkiympäristön palvelualue/Elintarvikevalvonta

Terveystarkastaja määräaikainen

Hakuaika päättyy 1.11.2017.

Terveystarkastaja määräaikainen
Tampereen ympäristöterveyden yksikkö kuuluu kaupunkiympäristön palvelualueelle, kestävä kaupunki -palveluryhmään. Toiminta-alueena ovat Tampereen, Oriveden, Valkeakosken ja Akaan kaupungit sekä Juupajoen, Kangasalan, Pälkäneen ja Urjalan kunnat. Ympäristöterveyden yksikössä työskentelee yhteensä 48 henkilöä: ympäristöterveyspäällikkö, kolme valvonta-eläinlääkäriä, kaksi hygieenikkoeläinlääkäriä, terveysinsinööri, 30 ympäristöinsinööriä/ terveystarkastajaa, kaksi toimistosihteeriä sekä 9 praktikkoeläinlääkäriä. Haemme elintarvike-valvonnan tiimiin määräaikaiseen virkaan terveystarkastajaa ajalle 8.11.2017-21.9.2018. Työ voidaan aloittaa myös sopimuksen mukaan. Tehtäviin kuuluvat lähinnä elintarvikelain ja tupakka-lain mukaiset lakisääteiset valvontatehtävät elintarvikevalvonnan esimiehen ohjauksessa. Toimipiste sijaitsee Kangasalla. Tehtävän hoito edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Lisäksi odotamme hakijalta yhteistyökykyä ja aloitteellisuutta. Työskentely edellyttää liikkumista toimialueella, jonka vuoksi hakijalla tulee olla vähintään B-ajokortti. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (elintarvikelain 23/2006 35 § tai 88 §:n mukainen pätevyys). Eduksi katsotaan kokemus ympäristöterveyden tehtävistä. Lisätietoja tehtävästä antaa: viikolla 42, Tuula Sillanpää, puh. 050 554 5899, Tuula.Sillanpaa@tampere.fi ja viikolla 43, Sari Laukkanen, sari.a.laukkanen@tampere.fi,
puh. 050 521 5179. Hakuaika päättyy 1.11.2017. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon. Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa sähköiseen IMURI -rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi.
IMURI-järjestelmän käyttöohjeet löytyvät sivulta www.tampere.fi/tyo/avoimettyopaikat/imuri ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 040 806 3184.

Rauman kaupunki ympäristöterveydenhuolto

Terveystarkastajan virka

Hakuaika päättyy 13.11.2017 klo 16.00.

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Terveystarkastaja tekee tärkeää työtä elinympäristöstä johtuvien sairauksien ennalta ehkäisemiseksi ja kuluttajien harhaan johtamisen estämiseksi. Terveysvalvonnan tehtäväkenttään kuuluvat mm. elintarvike-, talousvesi- ja uimavesivalvonta, sisäilmaongelmiin liittyvät viranomaistehtävät, terveyshaittojen ehkäisy erilaisissa yleisissä rakennuksissa ja tiloissa sekä tupakkalakiin perustuva valvonta. Rauman terveysvalvonnassa työskentelee viisi terveystarkastajaa. Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö siirtyy Satakuntaan perustettavaan maakuntaan vanhoina työntekijöinä 1.1.2020, jos sote- ja maakuntauudistus toteutuu suunnitellulla tavalla.

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan ympäristöterveydenhuollon palvelualueella on haettavana
TERVEYSTARKASTAJAN VIRKA

Viranhaltijan tehtäviin on suunniteltu kuuluvan kansainvälisen terveyssäännöstön mukaiset, kansainvälisessä liikenteessä olevien laivojen tarkastukset, joihin arvellaan tarvittavan noin neljäsosa työajasta. Muilta osin tarkempi tehtäväkuvaus sovitaan myöhemmin virkaan valitun henkilön koulutuksen ja osaamisen mukaisesti huomioiden valitun henkilön omat kiinnostuksen kohteet. Tehtävät voivat olla elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun ja tupakkalain mukaisen valvonnan tehtäviä. Tehtävänkuvausta voidaan myöhemmin tarvittaessa muuttaa. Viran pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuviksi katsotaan esimerkiksi ympäristöterveyden, ympäristöteknologian, elintarvikealan, kemian, biokemian tai rakennustekniikan alan koulutus. Viran hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, hyvää englannin kielen taitoa, riittävää fyysistä kuntoa laivatarkastusten tekemiseen, riittävää tietoteknistä osaamista sekä oma-aloitteisuutta, vastuuntuntoa, aktiivista työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä ihmissuhdetaitoja ja hyvää paineensietokykyä. Viran hoitaminen edellyttää voimassa olevaa ajokorttia, ajotaitoa ja oman auton käyttöä. Auton käyttämisestä maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen matkakustannusten korvaus. Hakijan pitää ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Rauman kaupunki on savuton työpaikka. Työntekijöiden tupakointi työaikana on kielletty. Kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus, muut tutkintotodistukset, työtodistukset ja ajokortti on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä. Virka täytetään 2.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakuaika päättyy 13.11.2017 klo 16.00. Hakuajan päättymisen jälkeen vastaanotettuja hakemuksia ei voida huomioida. Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Katso lisätietoja ja täytä hakemus osoitteessa http://www.kuntarekry.fi./Työavain on RAU-21-95-17. Lisätietoja antaa ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala, puh. 044 707 2930, tiina.laitala@rauma.fi. Vuosilomajakson vuoksi pyydämme ajoittamaan mahdolliset yhteydenotot 25.10. jälkeen.