Saimme lukea uutisen – vain prosentti yhdyskuntajätteestä menee kaatopaikalle. Unohtuiko jotain, vai onko luku todellakin vain prosentti.

Tilastokeskuksen mukaan yhdyskuntajätteen energiakäyttö on ollut viime vuosina vallitsevin hyödyntämistapa. Toissa vuonna kaikesta jätteestä 60 prosenttia hyödynnettiin muun muassa lämmöntuotannon polttoaineena. Energiakäyttö on vähentänyt jätteen kierrättämisen ja sen uusiokäyttämisen suhteellista osuutta.

Tähän astihan kaikki on hyvin. Vai onko?

Tosiasiassa, kun kansalaisina ajattelemme, että sinne vaan sekajätteeseen kun kaikki kuitenkin poltetaan, merkitsee se sitä, että poltettava aines on entistä epäpuhtaampaa ja poltosta jää yhä enemmän kuonaa ja tuhkaa, joka taas menee kaatopaikalle, mutta näitähän ei lasketa enää yhdyskuntajätteeksi. Kuonaa ja tuhkaa jää poltettavasta jätteestä noin kolmannes, jopa enemmänkin. Noin 1,5 miljoonasta yhdyskuntajätetonnista jää jäljelle 300 000 tonnia kuonaa ja 80 000 tonnia tuhkaa. Luvut ovat ilmeisesti vielä laskettu alakanttiin. Kun polttolaitosten henkilökunnan kanssa keskustelee, saa kuulla kuona- ja tuhkalukuja, joka ovat paljon suurempia kuin kolmannes, olen kuullut jopa 50-50 prosentin lukuja.

Mihin unohtuivat talteenotto, kierrätys ja hyötykäyttö? Termisessä käsittelyssä otetaan talteen vain energiasisältö ja kaatopaikoille menee yhdyskuntajätettä edelleen mutta nyt tiivistetyssä muodossa.

Tapio Välikylä

Lue myös nyt näytelehtenä oleva Ympäristö ja Terveys-lehden kiertotalousnumero!