Kirjaesittely on julkaistu Ympäristö ja Terveys-lehdessä 2/2019.

Outi Ampuja
Hyvä hiljaisuus
Atena Kustannus Oy 2017, 176 s.
ISBN 978-952-300-292-0

Hiljaisuuden SWOT-analyysi

Hiljaisuus määritellään usein melun poissaolon kautta. Hiljaisuudessakin kuullaan ääniä, mutta niitä ei koeta häiritseviksi, ts. hiljaisuutta rikkoviksi. FT Outi Ampuja on tutkinut hiljaisuutta ja ääniympäristöä vuosia, ja Hyvä hiljaisuus -kirja perustuu 320 hiljaisuuskokemuksen perusteella tehtyyn tutkimukseen. Hiljaisuuskokemuksia kerättiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapet i Finlandin yhdessä yhteistyötahojen kanssa järjestämässä Suomalainen hiljaisuus/Att Uppleva Tystnad -keruukilpailussa.

Hiljaisuus on hyvin subjektiivinen kokemus, mutta Ampuja lähti etsimään tutkimusaineistosta yleispäteviä hiljaisuutta määritteleviä asioita hiljaisuuden nelikentän kautta. Nelikenttä on SWOT-analyysi, jossa käsitellään vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Vahvuudet ja mahdollisuudet ovat hiljaisuuden positiivisia ulottuvuuksia, heikkoudet ja uhat negatiivisia. Lisäksi nelikentässä ovat ulottuvuuksina ulkoinen ja sisäinen ympäristö. Sisäiseen ympäristöön kuuluvat vahvuudet ja heikkoudet, ja ne tapahtuvat ikään kuin ihmisessä itsessään, kun taas mahdollisuudet ja uhat ovat ulkoista ympäristöä, joka tulee eri paikoissa ihmiselle annettuna. Esimerkki sisäisestä vahvuutena koetusta hiljaisuudesta on keskittynyt kirjan lukeminen, sisäisestä uhkaavasta hiljaisuudesta ahdistava mykkäkoulu, ulkoisesta mahdollisuuksien hiljaisuudesta luonnon rauha ja ulkoisesta hiljaisuuden uhasta vilkas rakennustyömaa.

Nelikenttä on erittäin kätevä työväline hiljaisuuden merkityksien avaamiseen. Sen avulla pääsee myös käsiksi siihen, miten hiljaisuutta pitäisi vaalia ja minkälaisia hiljaisia ympäristöjä esimerkiksi kaupungeissa tulisi järjestää. Kirjan lukeminen sijoittui itselläni ajankohtaan, jolloin tuli suru-uutinen muusikko Olli Lindholmin kuolemasta. Yle Pori uutisoi näin Porin torille kynttilämeren ääreen kokoontuneita ihmisiä: ” Olli Lindholmin kuolema on koskettanut porilaisia. Torilla oli hiljaista, vaikka paikalle oli kerääntynyt satoja ihmisiä.” Vaikka ns. ”kuoleman hiljaisuus” on hiljaisuuden nelikentässä sisäistä, negatiiviseksi koettua hiljaisuutta, oli muistopaikan järjestäminen torille Porin kaupungilta tärkeää surevien huomioimista, ja näin torista tuli ulkoinen, lohduttava hiljaisuuden paikka yhteisen surun jakaville kaupunkilaisille.

Kaarina Kärnä