Kirjaesittely on julkaistu Ympäristö ja Terveys-lehdessä 7/2019

Johanna Kohvakka ja Liisa Lehtinen
Hyvä, paha muovi – vähennä viisaasti
Minerva Kustannus Oy. 182 s.
ISBN 978-952-312-812-5

 

Plastiikkipussit ja muut muovit kiertoon

Muovit kuuluvat monella tapaa jokapäiväiseen elämäämme. Käytämme muovia pakkauksissa ja hyvin monissa tuotteissa kotitaloudessa, rakentamisessa, elektroniikassa jne. – jopa jotkut tekstiilit sisältävät muovikuituja. Kaikkia käyttökohteita ei tule edes ajatelleeksi. Muovi puoltaa paikkaansa kevyenä, kestävänä ja edullisena materiaalina monessa tilanteessa. Esimerkiksi elintarvikepakkauksissa sen merkitys elintarvikkeen säilyvyyden kannalta ja ruokahävikin ehkäisemiseksi on merkittävä. Ongelmaksi onkin muodostunut toimintamme sen jälkeen, kun muovi on tehtävänsä palvellut.

Johanna Kohvakka ja Liisa Lehtinen käsittelevät kirjassaan muoviongelmaa ja mahdollisuuksia ongelman selvittämiseksi. Kirjassa selvitetään toimitaanko ekologisesti, jos muovien käyttö kielletään kokonaan ja muovit korvataan muilla materiaaleilla.

”Muovien suurimmat ongelmat tällä hetkellä ovat niiden päätyminen luontoon ja heikko kierrätettävyys, ja nämä ovatkin seikkoja, joihin juuri nyt etsitään aktiivisesti ratkaisuja”, kirjoittajat toteavat.

Kirjassa käydään läpi muovin historiaa, selvitetään muovin määritelmää ja muovin keskeisiä käyttökohteita sekä kerrotaan mikromuoviongelmasta. Kirjoittajat avaavat myös biohajoavien muovien ja biomuovien käsitteitä sekä pohtivat niiden käyttöä ja ympäristöystävällisyyttä.  Kirjan lopussa tuodaan esiin muovin kiertotalouden haasteita ja kehitysmahdollisuuksia. Kirjoittajien mukaan tulevaisuudessa pitäisi jo pakkausten suunnittelussa ottaa huomioon kaikki sen kierrätettävyyteen vaikuttavat tekijät. Pakkaukset tulisi ensisijaisesti suunnitella uudelleenkäytettäviksi. Myös panttijärjestelmän laajentamisella ja uudelleenkäyttöön kannustamisella voitaisiin motivoida kuluttajia.

Kuten kirjassakin tuodaan esiin, ympäristön kannalta viisain ratkaisu on kulutuksen vähentäminen, ja meille kuluttajille helpoin keino toteuttaa sitä on muuttaa asennoitumistamme vallalla olevaan kertakäyttökulttuuriin.

Tanja Lohiranta