Kirjaesittely on julkaistu Ympäristö ja Terveys-lehdessä 1/2021.

Juhani Knuuti
Kauppatavarana terveys
Minerva Kustannus Oy 2020, 313 s.
ISBN 978-952-375-067-8

Terveystuotteiden ja -palveluiden villi maailma

Ympäristö ja Terveys-lehti järjesti lokakuussa 2020 Valtakunnalliset ympäristöterveyspäivät yhteistyössä THL:n ja STM:n kanssa. Yksi päivien luennoitsijoista oli Kauppatavarana terveys -kirjan kirjoittaja, lääketieteen tohtori ja professori Juhani Knuuti. Ympäristöterveyspäivillä hän puhui otsikolla ”Kokemus- ja uskomushoidot – Kenen tulisi puuttua? Vai tulisiko kenenkään?” eli kirjan teemoissa liikuttiin. Minulla oli koulutuspäivillä mukana kirjastosta lainaamani kappale Kauppatavarana terveys -kirjaa, ja sain miellyttävältä ja selkeäsanaiselta luennoitsija-kirjailijalta signeerauksen tähän kappaleeseen – mukava, pieni yllätys Satakirjastojen lainaajille!

On hyvä huomata, että Knuuti ei millään tavalla hae vastakkainasettelua kokemus- ja hyvinvointihoitojen tarjoajien ja lääketieteellisten hoitojen välille. ”Vastakkainasettelu vain ruokkii huuhaata”, toteaa Knuuti. Kokemus- ja hyvinvointihoidoille on terveyspalveluiden maailmassa oma tilansa, kunhan niitä ei markkinoida väärin eikä niillä ole todettuja haittavaikutuksia.  Hoitojen ei saa väittää parantavan sairauksia. Jos näin toimitaan, muuttuu tilanne tarjottujen palvelujen osalta – niistä tulee uskomushoitoja, jotka voivat olla vaarallisia, jos niiden vuoksi lääketieteellinen hoito viivästyy. Vaarallisista uskomushoidoista on sitten jo suoraa haittaa; tällainen on esimerkiksi hopeavesi, jonka tiedetään olevan sekä väitettyihin tarkoituksiinsa tehoton että terveydelle haitallinen.

Koska terveysalalla on monenlaista tarjontaa, vaaditaan kuluttajilta kriittisyyttä. Tässä auttaa Knuutin kirja. Se opastaa huuhaan tunnistamiseen ja käy läpi hyvin laajasti erilaisia alan palveluita ja tuotteita sekä niihin yhdistettyjä tutkimuksia ja vaikutuksia.  Käsittelyssä ovat niin homeopatia, biohakkerointi ja energiahoidot kuin Himalajan vuorisuola, HYPOXI-laite ja pakurikääpäkin. Yksi tärkeä käsitelty asia ovat rokotukset ja niihin huuhaan taholta yhdistetyt liioitellut haitat.

Minä olen utelias kokemus- ja hyvinvointihoitojen suhteen ja pidän Knuutin kirjaa aivan erinomaisena.  Enkä näe tässä mitään ristiriitaa.

Kaarina Kärnä