Kirjaesittely on julkaistu Ympäristö ja Terveys-lehdessä 7/2023.

Pasi Nokelainen
Maailmanloppu peruttu – 7 väitettä kiertotaloudesta
Gummerus 2023, 269 s.
ISBN 978-951-24-3260-8

Hyvän kierrettä luomassa

Viestintätoimisto Kaskasin johtaja Pasi Nokelainen on kirjoittanut moniulotteisen kirjan kiertotaloudesta. Alkusanojen jälkeen kirja jakautuu 7 lukuun, jotka keskittyvät kukin yhteen kiertotaloutta koskevaan väitteeseen ja perusteluihin, miksi väite pitää paikkaansa. Nämä väitteet ovat 1) Kierrättäminen on vain pieni osa ratkaisua, 2) Hyvät uutiset: Kuluttamista ei tarvitse lopettaa, 3) Uusiutuva energia aiheuttaa kaivosbuumin eikä poista kiertotalouden tarvetta, 4) Rakentamisessa kiertotalous on kaikkein kiireellisintä, 5) Kiertotalous puhdistaa vesistöt ja pysäyttää maaseudun tyhjentymisen, 6) Kiertotalous voi tasa-arvoistaa yhteiskuntaa ja 7) Kiertotalous voisi olla Suomen talouden monisylinterinen moottori. Luvuissa kulkee mukana kuvitteellinen tarina vuodessa 2038 elävästä perheestä, jonka arki on kiertotalouden ja maapallon kestokyvyn mukaista. Vaikka perheen elämä kirjassa voi tuntua lukijasta utopistiselta, ei sen tarvitse olla sitä – muutos on mahdollinen ja tavoitteet saavutettavissa, mutta ajattelutapamme on muututtava ensin.

Yksi olennainen kirjan peräänkuuluttama ajattelun muutos on, että kaikkea ei tarvitse omistaa itse. Tavarat palveluna -konsepti vähentää tavaroiden ja niiden tuottamiseen tarvittavien resurssien määrää, luo työpaikkoja korjaamiseen ja huoltamiseen ja kannustaa tuottamaan pitkäikäisiä tavaroita. Keskeistä on myös, että lainsäädäntö ja tukipolitiikka muuttuvat siten, että kiertotalous on toimijoille rationaalinen toimintatapa.  Nyt esimerkiksi rakentamisessa ja maataloudessa hukataan resursseja, kun kiertotalouden mukaiset toimintatavat koetaan työläiksi ja kalliiksi. Olisi tärkeää ja yritysten kilpailuedun luomisen kannalta keskeistä, että aitoon kiertotalouteen ja sen mukaisiin toimintatapoihin siirryttäisiin ja toiminta hiottaisiin kuntoon ennen kuin resurssipula pakottaa kierrättämään. Se aika on nimittäin tulossa ja nopeammin kuin haluamme uskoa. Tällöin ollaan edelläkävijöiden ehdoilla eikä voida vaikuttaa saatikka luoda itse toimintamalleja.

Kirjassa on todella paljon asiaa ja tutkimustietoon perustuvia tulevaisuuden kuvia, joiden suuntaan meillä on vielä mahdollisuuksia vaikuttaa.  Kaikki ei todellakaan tunnu nykyisenkaltaiseen kulutusyhteiskuntaan kasvaneesta mukavalle, mutta antaa toivoa, että tulevilla sukupolvilla voisi olla hyvä tulevaisuus erilaisessa, mutta turvallisemmassa ja toimivammassa yhteiskunnassa kuin nykymenolla on odotettavissa. Erinomainen kirja.

Kaarina Kärnä