Kirjaesittely on julkaistu Elintarvike ja Terveys-lehdessä 4/2022.

Tiina Sarja
Maito. Superjuomasta kiistakapulaksi
Docendo 2022, 269 s.
ISBN 978-952-382-188-0

Muuttuva maitokulttuuri

Tiina Sarjan tänä vuonna ilmestynyt tietokirja ”Maito. Superjuomasta kiistakapulaksi” käy läpi maidon tuotannon ja kulutuksen historiaa, sen asemaa suomalaisessa ruokakulttuurissa ja tämän päivän tilannetta, jossa maitotilalliset hädin tuskin kannattavasti tuottavat maitoa, mitä ei enää edes pidetä yksiselitteisesti hyvänä asiana. Maidonvalkoisiin muistoihin on vedetty hiililiidulla mustia tahroja. Kuinka tässä näin kävi?

Sarja käy läpi maidon tuottamiseen liittyvät ongelmat. Maidon tuotannolla on korkea hiilijalanjälki, ja maataloustuotanto liittyy ilmastonmuutoksen ohella myös muihin akuutteihin ympäristöongelmiin kuten vesistöjen rehevöitymiseen ja luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen. Me emme myöskään välttämättä tarvitse maitoa, vaan voimme voida hyvin ilman maitotuotteita, ja jos puhutaan esimerkiksi voista, voimme voida ilman sitä jopa paremmin. Sarja selvittää, onko maidontuotanto ylipäätään eettistä toimintaa – kärsivätkö lehmät – ja millainen on nykyaikainen navetta. Ja onko realistista tai edes tarpeen, että suomalaiset siirtyisivät maidottomaan ruokavalioon ja luopuisivat esimerkiksi juustoista, jotka tuntuvat maistuvan meille erityisen hyvin huolimatta niiden erityisen korkeasta hiilijalanjäljestä? Ja kuinka kävisi Suomen maataloudelle ilman maidon tuotantoa? Onko maatalouden mahdollista muuttua uusien vaatimusten mukaiseksi?

Kirja ei ole pamfletti maidon puolesta tai sitä vastaan. Lukijalle kuvaillaan maiton tuotannon tilanne taustoineen, haastatellaan asiantuntijoita, vieraillaan parissakin navetassa, ja kirjailijan pohdintojen rinnalla lukija voi tehdä omansa. Mutta jos päätyy lopputulokseen, että ennen oli kaikki paremmin, ei ole lukenut kirjaa ajatuksella. Tulevaisuudessa maidolla on varmasti paikkansa, mutta maitokulttuuri muuttuu ajassa ja niin sen pitääkin olla.

Kirja on erittäin sujuvasti kirjoitettu ja miellyttävä lukukokemus. Jokainen suomalainen tarvitsee ajantasaista ja eri näkökulmat huomioivaa maitotietoa tottumusten ja totuuksiksi luultujen uskomusten rinnalle.

Kaarina Kärnä