Kirjaesittely on julkaistu Ympäristö ja Terveys-lehdessä 6/2019

Anssi Jokiranta, Pekka Juntti, Anna Ruohonen ja Jenni Räinä
Metsä meidän jälkeemme
Like Kustannus Oy 2019. 271 s.
ISBN 978-952-01-1908-9

Helmipöllön maisemissa

Teoksessa selvitetään suomalaisen metsän tilaa ja kuulumisia, miten luonnontilainen metsämme on ajan myötä muuttunut ja mitä on mahdollisesti tulossa. Kirjassa tarkastellaan metsää ja metsäluontoa ympäristönäkökulmasta, osana kaikille eliöille kuuluvaa elinympäristöä.

Usealla suomalaisella on jonkinlainen kokemus metsästä. Metsä on monelle tuttu retkeilyn, marjastuksen ja sienestyksen kautta, rentoutumispaikkana tai vaikkapa työpaikkana. Metsällä on monelle tärkeä, läheinenkin merkitys. Metsäkeskustelun luulisi koskettavan kaikkia.

”Tämä kirja on puheenvuoro metsäkeskusteluun aikana, jolloin Suomi jälleen kerran määrittelee perustavalla tavalla, millainen on tulevaisuuden suomalainen metsä ja millaisia toimenpiteitä metsässä tuetaan.”

Kirja koostuu neljästä luvusta, joissa selvitetään, millainen Suomen luonnontilainen metsä oli ennen, millaista metsä on tänään ja mitä se on kokenut tässä välissä. Myös metsän tulevaisuutta ja monikäyttöisyyttä tarkastellaan sekä käydään läpi kokemuksia tehometsätaloudesta, sen vaikutuksista ihmisiin ja luontoon – elinympäristöihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Ihmiset kertovat omista kokemuksistaan ja näkemyksistään; miten mm. avohakkuut ja metsäojitukset ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä.

Kirjassa selvitetään myös metsän tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia sekä käsitellään mm. metsäteollisuuden nykytilaa ja metsien roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Lisäksi tuodaan esiin uudenlaisia tapoja ansaita metsällä ja pohditaan metsien käytön tulevaisuutta jatkuvan muutoksen keskellä. Kirja pysäyttää miettimään omaa suhtautumistaan vihreään kultaan; miten nyt ja tulevaisuudessa osaisimme toimia viisaasti, minkälaisen metsän jätämme jälkeemme – säilyykö helmipöllö ja sen koti.

”Vastuu lasten ja lastenlasten metsistä ja metsäluonnosta on tutkijoilla, politiikoilla, metsänomistajilla ja kansalaisilla”, toteavat kirjoittajat.

Tekijät ovat pohjoissuomalaisia nuorenpolven journalisteja. Kirjan kuvat on ottanut Anssi Jokiranta.

Tanja Lohiranta