Kirjaesittely on julkaistu Ympäristö ja Terveys-lehdessä 1/2020.

Juha Kauppinen
Monimuotoisuus
Siltala 2019, 350 sivua
ISBN 978-952-234-580-6

Kuukkeli ja muut uhanalaiset

Viime kesänä Vanhan kirjallisuuden päivillä Sastamalassa europarlamentaarikko Ville Niinistöä haastateltiin aiheesta ”Elämäni tietokirjat”. Niinistö oli valinnut etukäteen kymmenkunta hänelle tärkeää tietokirjaa keskusteluun, ja yksi näistä oli viime vuonna ilmestynyt ja paljon kehuttu Juha Kauppisen Monimuotoisuus. Kirja voitti myös vuoden 2019 Kanava-tietokirjapalkinnon.

Kauppinen on luontoharrastaja ja biologi, ja tutkivana toimittajana hän osaa avata ja perustella luonnonilmiöt siten, että tavallinenkin lukija ymmärtää. Monimuotoisuus on myös ilmiönä niin monimuotoinen, että asia vaatii hieman pureksimista. Kirjassa Kauppinen tutkii monimuotoisuuden katoamista kultasirkun, kuukkelin, ruusuruohomaamehiläisen, isonuijasammalen, taimenen, jääleinikin ja Aurinkovuoren sinisiipien näkökulmasta seuranaan lajeihin erikoistuneet suomalaiset erikoistutkijat. Kirjassa liikutaan luonnossa ja käydään lajien elinpiirissä, mikä tekee kirjasta aidon ja kiinnostavan.

Itse opin lukiessani paljon monimuotoisuudesta. Ymmärrän, että paikalliset populaatiot voivat olla niin eriytyneitä, että saman lajin yksilöt eivät välttämättä pärjäisi toisaalla, vaikka olosuhteet vaikuttaisivatkin olevan kutakuinkin samat. Toisaalta on tärkeää, että populaatioiden välillä olisi liikettä riittävän monipuolisen geeniperimän varmistamiseksi, ts. lajin populaatiot eivät saa sijaita liian kaukana tai liian hankalan matkan päässä toisistaan. Kompensaatio ei myöskään ole kestävä ratkaisu monimuotoisuudessa. Jos ollaan tuhoamassa luontoa, ei sitä voi korvata suojelemalla aluetta jostain muualta. Jokainen alue on oma ainutlaatuinen kokonaisuutensa.

Monimuotoisuus on monella tapaa elinehto myös ihmiselle. Yksi pelottavimmista uhkakuvista pölyttäjien häviämisen ohella on lappilaisen Viiankiaavan menettäminen kaivosteollisuudelle. Parikymmentä vuotta toimivan kaivoksen takia ei pidä menettää korvaamattomia luontoalueita ja ainutkertaista palaa luonnon monimuotoisuutta.

Tämä kirja kuuluisi kaikkien aluesuunnittelun ja kaavoituksen parissa työskentelevien työpöydälle. Näissä työtehtävissä on mahdollista tehdä paljon luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Ja kirja pitäisi lukea muidenkin poliitikkojen kuin Ville Niinistön. Luonnon monimuotoisuus on suojeltavissa, jos rohkeutta, tahtoa ja oikeaa ymmärrystä on riittävästi.

Kaarina Kärnä