Kirjaesittely on julkaistu Elintarvike ja Terveys-lehdessä 6/2019.

Kaisa Karttunen, Laura Kihlström ja Sanna-Liisa Taivalmaa
Nälkä ja yltäkylläisyys
Gaudeamus 2014, 253 sivua
ISBN 978-952-495-324-5

Perusteos ruokaturvasta

Joskus on hyvä astua muutama askel taaksepäin nähdäkseen paremmin edessä olevan kokonaisuuden. MMT Kaisa Karttusen, MMM Laura Kihlströmin ja MMM Sanna-Liisa Taivalmaan ”Nälkä ja yltäkylläisyys” vuodelta 2014 on ensimmäinen suomenkielinen perusteos ruokaturvasta enkä näe kirjan merkityksen vähentyneen viime vuosien aikana. Kirja auttaa ymmärtämään nyt käytävää ruokakeskustelua antamalla taustatietoa ja muistuttamalla perusasioista, jotka välillä tuntuvat unohtuvan. Kirjassa esimerkiksi tuodaan naudanlihan tuotannon ilmastovaikutukset esille, mutta toisaalta myös se, että naudanlihan tuotantoakin on tarkasteltava osana kunkin alueen maatalouden kokonaisuutta, minkä jälkeen tilanne ei enää olekaan niin yksioikoinen.

Kirja käsittelee ruoan jakautumista, rakenteita ruokaturvattomuuden taustalla, köyhyyttä, ilmastonmuutosta, markkinoita, kansainvälisen yhteisön merkitystä ja ruokaturvatyöhön liittyviä sopimuksia sekä ruuantuotantoa. Vaikka kirjan näkökulma on suurimmaksi osaksi globaali, on Suomen ruokaturvan käsittelylle oma erittäin mielenkiintoinen lukunsa. Kirjan sisältö kiteytyy lopussa teeseihin, jotka kirjoittajien näkemyksen mukaan ovat keskeisimmät ruokaturvan kannalta: köyhyyden poistaminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, maatalouden tuottavuuden kestävä lisääminen, ruokailutottumusten muuttaminen ja tuotteiden käyttö ruoaksi (eikä esimerkiksi polttoaineeksi), ruokahävikin vähentäminen, toimivat markkinat, naisten keskeisen aseman ymmärtäminen ruokaturvatyössä sekä rauha kaiken perustana.

Kaarina Kärnä