Kirjaesittely on julkaistu Elintarvike ja Terveys-lehdessä 3/2019.

Mervi Seppänen, Sirpa Kurppa, Marketta Rinne ja Laura Alakukku
Ruokaa! Kestävä maatalous ja ruoantuotanto
Maahenki Oy 2019, 224 s.
ISBN 978-952-301-150-2

Oppikirjan avulla kestävän ruoantuotannon ymmärtäjäksi

Maahenki on julkaissut oppikirjan kestävästä ruoantuotannosta. Moni maatalouteen ja maanviljelijöihin liittyvä vääristynyt mielikuva oikenee tämän kirjan tiedoin. Kirjaa lukemalla esimerkiksi selviää, millaista työtä maanviljely on; mitä riskejä maanviljelyyn elinkeinona liittyy; miksi on tärkeää, että tuottaja saa tekemästään työstään riittävän korvauksen; miksi omavaraisuus ruoantuotannossa on tavoiteltava asia; miten luomutuotanto eroaa tavanomaisesta; mitä ilmastonmuutos tarkoittaa suomalaiselle maanviljelykselle ja millä tavalla maanviljelyn ilmastovaikutuksia voi vähentää.

Kirja tutustuttaa alan termistöön, esittelee kotimaiset viljelykasvit ja viljelyn mittakaavan, käy läpi ruoan ympäristövaikutusten erilaisia laskentatapoja ja hahmottelee lopuksi tulevaisuuden maatilaa. Jokainen muualla kuin maatilalla kasvanut saa kirjasta varmasti uutta tietoa. Itse en esimerkiksi tiennyt, että kastroitua karjua kutsutaan leikoksi tai että vesijalanjälki voi olla vihreä, sininen tai harmaa.

Kirja on ekonominen, ekologinen ja eettinen tietopaketti tämän päivän ruoantuotannosta. Omille pohdinnoillekin kylvetään siementä. Myös kirjan piirrokset ja valokuvat ansaitsevat suuren kiitoksen, sillä ne tekevät oppikirjasta myös esteettisesti miellyttävän kokonaisuuden. Pari pientä kauneusvirhettä kuitenkin on: tänä vuonna ilmestyneessä kirjassa viittaus Eviraan olisi tullut korvata Ruokavirastolla, ja sivulla 131 kanan ruoansulatuksesta tuli ristiriitainen käsitys, kun piirroskuvassa lihasmahaa seuraa suolisto, kun taas alla olevassa tekstissä todetaan, että lihasmahasta ruoka siirtyy rauhasmahaan ja sitten vasta suolistoon. Yhteydenotto biologiin vahvisti kuitenkin kuvan olevan oikeassa.

Jos tämän kirjan tiedot tulisivat opetetuksi jo perusopetuksessa, olisi ymmärrys elintarviketuotannosta tulevaisuudessa huomattavasti parempi. Toivottavasti kirja pääsee ansaitsemaansa käyttöön oppikirjana.

Kaarina Kärnä