Kirjaesittely on julkaistu Elintarvike ja Terveys-lehdessä 6/2021.

Jari Hanska (toim.), Henri Alén, Saara Kankaanrinta ja Jarkko Lehtopelto
Suomalaisen ruoan laatukirja
Vastapaino 2020, 207 s.
ISBN 978-951-768-777-5

Onko suomalainen ruoka laadukasta myös tulevaisuuden maailmassa?

Suomalaisen ruoan laatukirja on tekijöidensä pamfletti suomalaisen ruoan puolesta. Tekstit ovat suurimmaksi osaksi myös kirjan toimittaneen freelance-toimittajan Jari Hanskan käsialaa, mutta myös ravintoloitsija Henri Alénilla, ympäristövaikuttaja Saara Kankaanrinnalla ja yrittäjä Jarkko Lehtopellolla on kirjassa omat lukunsa. Lisäksi monet suomalaisen ruokakentän toimijat ovat saaneet kirjaan oman sivunsa keskeisen viestin ja kuvan kera, esimerkkeinä mainittakoon professori Johanna Mäkelä ja maanviljelijä Juuso Joona. Kirja on jaettu neljään osaan, jotka ovat maku, luonto, rakenteet ja tulevaisuus.

Kirjassa tuodaan esille, että suomalaisuus ei itsessään riitä laatukriteeriksi. Suomessa tuotetaan kyllä laadukasta ruokaa, mutta kaikki suomalainen ruoka ei suinkaan ole samalla tasolla. Oikeasti laadukas ruoka ansaitsisi tulla nostetuksi esille omilla laatukriteereillään. Myöskään jako tehomaatalouteen ja luomuun ei enää riitä vaan regeneratiivisella eli elvyttävällä/uudistavalla maataloudella voisi olla tulevaisuudessa suurikin merkitys. Tässä on ajatuksena, että ruoantuotannossa on mahdollista samalla parantaa luonnon tilaa. Ja koska se on mahdollista, pitäisikö maataloustuetkin suunnata sinne, missä lähdetään ratkaisemaan ongelmia eikä vain tiukasti pitäydytä vanhassa? Ensisijaista on, että maan kasvukunnosta pidetään huolta. Tämä tarkoittaa myös monimuotoisuutta.

Kirja ei suinkaan unohda visioidensa käsittelyssä kannattavuutta. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan laadusta, siis siitä, mikä on heidän käsityksensä laadusta. Ja yhä enemmän esille nousevat eläinten hyvinvointi, ruoan ravintoarvot ja tietenkin ilmastokysymykset. Mielenkiintoinen yksityiskohta on myös se, että toisinaan männynherkkutattien arvo metsässä voi olla suurempi kuin metsäteollisuudelle kasvatettujen puiden.

Suomalaisen ruoan laatukirja on mielestäni erinomainen kokoelma pohdinnoista, joilla suomalaisen ruoan laatua ylläpidetään – ja parannetaan. Myös kirjan ulkoasu on tyylikäs. Valitettavasti laatu ei kuitenkaan yllä kirjan viimeistelyyn. Tämä teos olisi ehdottomasti tarvinnut vielä ainakin yhden oikolukukierroksen.

Kaarina Kärnä