Kirjaesittely on julkaisu Ympäristö ja Terveys-lehdessä 5/2019.

Pauliina Kainulainen
Suuren järven syvä hengitys – Luontosuhde ja kokonainen mieli
Kirjapaja 2019
ISBN 978-952-354-023-1

Luonto on pyhä

Suuren järven syvä hengitys -kirjan kirjoittaja Pauliina Kainulainen on teologian tohtori ja pappi. Itselle ei ole luontaisinta tarttua papin kirjoittamaan, kristillistä hengellisyyttä käsittelevään kirjaan, mutta toisaalta kirjan lupaama luontoyhteyden ja luontoa arvostavan ja varjelevan toiminnan käsittely kristinuskon näkökulmasta houkutti. Luterilaisuus on kulttuurissamme yhä edelleen merkittävä voima, ja jos se aidosti puhuisi ja toimisi luonnon puolesta ylikulutusta ja luonnon tuhoamista vastaan, olisi luonnolla ja ihmiskunnalla sen osana paremmat selviämisen mahdollisuudet myös tulevaisuutta ajatellen.

Uskonnon nimissä on tehty paljon pahaa (toki myös hyvää). Alkuperäiskansojen hengellisyyttä ja elinkeinoja on jyrätty tuomiten ja alistaen. Kristinusko ei ole useinkaan ollut puolustamassa luonnonmukaista elämäntapaa ja luonnon säilyttämistä vaan pikemminkin luonnon hyväksikäyttöä ja ihmisen herruutta. Kainulainen toteaa kaiken tämän ja näkee, että näin sen ei kuuluisi olla Raamatunkaan mukaan. Luonto on pyhä ja ihmisen tulisi nähdä luonnon arvo itsessään, ilman ihmisen näkökulmasta katsottua hyötyä. Kainulainen on laajasti oppinut ja lukenut, ja hän toteuttaa Raamatun syvähengellistä ja meditatiivista, viisautta korostavaa suuntausta, jossa on paljon sitä samaa, mitä ihmiset tänä päivänä hakevat itämaisista filosofioista, mindfullness-tekniikoista ja erilaisista retriiteistä. Kainulaisen kannanotto luonnon puolesta ei jää kirjaviisauden tasolle, vaan hän toimii itse aktiivisesti mm. Kohtuusliikkeessä ja oli mukana myös uraanikaivosta vastustavassa ryhmässä kotiseudullaan.

Luterilaisuus ja kirkko Kainulaisen ymmärtämällä tavalla suorastaan kiehtovat. Mutta kirkon valtavirrat – vievätkö ne vielä laajassa mittakaavassa luontoa säästävään suuntaan? Vaikka sitä uskoa ja luottamusta ei olisikaan riittävästi, saa tästä kirjasta silti paljon irti. Kirja on erinomainen henkinen matka ja se antaa jokaiselle eväitä irrottautumiseen ja hiljentymiseen oman luontomme ja kulttuurimme keinoin: marjastaen, uiden ja saunoen. Itselle ja muulle luomakunnalle hyvää tehden.

Kaarina Kärnä