Kirjaesittely on julkaistu Ympäristö ja Terveys-lehdessä 5/2017.

Vesien vuoksi – suomalaisen vesiensuojelun vaiheita
Toim. Eeva-Liisa Hallanaro, Erkki Santala ja Sanna Vienonen.
Suomen Vesiyhdistys ry. Helsinki 2017. 288 s. Hinta 34 € + toimituskulut 7,55 €.

Vesiensuojelun ja vesihuollon historiasta kiinnostuneita on hemmoteltu viime vuosina. Aiheesta on julkaistu kiitettävän monta kirjaa – ainakin jos tilannetta vertaa muihin ympäristöaiheisiin. Vesien vuoksi – suomalaisen vesiensuojelun vaiheita täydentää vesiaiheisten kirjojen joukkoa merkittävällä tavalla.

Vesiensuojelun kenttä on tavattoman laaja. Tämän vuoksi kirja keskittyy vesihallintoon ja -lainsäädäntöön, tärkeimpiin kuormittajasektoreihin, alueellisiin vesiensuojeluyhdistyksiin sekä tutkimukseen ja koulutukseen. Esipuheen mukaan kirja ei pyri varsinaiseen historiankirjoitukseen tai ruotimaan Suomen vesistöjen tilan kehitystä. Kirjan tavoitteena on valottaa vesiensuojelun vaiheita eri näkökulmista ja antaa esimerkkejä siitä, millaisia haasteita ja tilanteita on kohdattu vuosien varrella.

Kirjan luettuaan on helppo ymmärtää, kuinka valtavasta operaatiosta vesiensuojelussa on ollut kyse – eikä vieläkään olla maalissa, kaukana siitä. Esimerkiksi 1960-luvulla keskusteltiin vakavissaan, kannattaako Päijänteeseen laskettavia jätevesiä yrittääkään puhdistaa, koska järvi tuskin enää toipuisi entiselleen.

Kirja etenee kronologisesti. Ratkaisu on perinteinen mutta samalla onnistunut ja perusteltu. Kirja vaikuttaa huolella tehdyltä ja viimeistellyltä. Pari aivan pientä kommenttia. Vesi- ja ympäristölautakuntien elinkaari (s. 61) on kuvattu virheellisesti. Lähdeluettelon logiikka on konstikas eikä heti auennut allekirjoittaneelle. Viitteet 1–54 viittaavat teokseen kirjoittaneisiin henkilöihin, viitteet 55–85 puolestaan haastateltuihin ja viitteet 101–236 kirjallisiin lähteisiin. Viitteet 86–100 ovat jääneet käyttämättä.

Tekstin toimitustyöstä on vastannut Eeva-Liisa Hallanaro, kuvatoimituksesta ja toimitussihteerin tehtävistä Sanna Vienonen. Toimitustyötä on tukenut asiantunteva toimituskunta, jonka puheenjohtajana on toiminut Erkki Santala. Kirjan teksti on sujuvaa ja asiantuntevaa. Kirjassa on onnistuttu välttämään vaikeita ammattitermejä ja syvällisiä teknisiä yksityiskohtia. Näin kirjan lukeminen ei edellytä aiempia vesiensuojelutietoja – toki niiden avulla kirjasta saa vielä entistä enemmän irti. Kirjaan on koottu leipätekstin lisäksi runsaasti vesialalla toimineiden henkilöiden kirjoituksia ja muisteluita. Ne elävöittävät ja täydentävät kirjan antia arvokkaalla tavalla. Kaikkiaan kirja kattaa lähes 100 suomalaista vesiensuojelun vaikuttajaa. Kirjan ulkoasu ja taitto ovat selkeät ja konstailemattomat. Tekijöiden viiden vuoden uurastus ei ole mennyt hukkaan ja kaikki kirjan tekemiseen osallistuneet ja myötävaikuttaneet ansaitsevat arvostavan kiitoksen. Toivottavasti kirja löytää tiensä mahdollisimman monen vedestä kiinnostuneen luettavaksi.

Kirja on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa ja se on tilattavissa kustantajan kotisivuilta.

Pertti Forss