Kirjaesittely on julkaistu Ympäristö ja Terveys-lehdessä 6/2022.

Tapio Katko, Petri Juuti ja Riikka Juuti
Vesihuollon myytit
Vastapaino 2022. 213 sivua, nidottu.
Kustantajan verkkokaupassa 26,90 €, e-kirjana 23,90 €

 

Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan vesihuoltopalveluiden tutkimusryhmässä työskentelevät dosentit Tapio Katko, Petri Juuti ja Riikka Juuti ovat julkaisseet ties kuinka monennen vesihuoltoaiheisen kirjan. Heidän tuotantonsa laajuus on oloissamme uskomaton.

Kirja on jaettu viiteen osaan ja edelleen kahteenkymmeneenneljään artikkeliin, joita kirjoittajat kutsuvat hyvin perustein myyteiksi. Kirjoittajat määrittelevätkin myytin seuraavasti: pitkään vallinnut uskomus tai luulo, joka on vähintäänkin kyseenalainen tutkitun tiedon näkökulmasta. Kirjan jokainen osa päättyy kappaleeseen ”Kysymyksiä keskusteltavaksi”. Allekirjoittaneelle ei oikein auennut, minkälaisissa ryhmissä kirjoittajat ovat ajatelleet keskusteluja käytävän. Jos kirjaa käytetään oppikirjana, saattavat valmiit kysymykset auttaa opetustilannetta. Kirjan viimeisen luvun muodostaa loppupohdinta kestävämmästä vesihuollosta ja sen kehityksestä maassamme. Kotimaiseen vesihuoltoon keskittyvä kirja auttaa lukijaa oivaltamaan, kuinka monisyisen toimintaympäristön vesihuolto muodostaa. Onhan vesihuolto tekniikkaa, taloutta, kansanterveyttä, luonnonvarojen käyttöä, eri tahojen yhteistyötä ja vaikka mitä.

Kirjan teksti on sujuvaa asiaproosaa ja kirjoittajat ovat varsin hyvin onnistuneet välttämään vaikeita ammattitermejä. Näin kirja soveltuu myös muille kuin vesihuollon ammattilaisille ja jokainen kirjan lukenut saakin aimo annoksen tuoretta vesihuoltotietoutta. Kirjan 19 sivun mittainen lähdeluettelo saa lukijan vakuuttuneeksi kirjoittajien perehtymisestä esittelemiinsä vesihuollon myytteihin.

Pertti O. Väyrysen humoristiset piirroskuvat sopivat kirjan tyyliin. Epäolennaisena yksityiskohtana huomasin kustantajan nettisivujen kertovan, että kirjaa elävöittävät Väyrysen piirroskuvien lisäksi valokuvat. Itse löysin piirroskuvien lisäksi vain kaavioita, taulukoita ja vastaavia.

Pertti Forss