Kirjaesittely on julkaistu Ympäristö ja Terveys-lehdessä 3/2022.

 

Aulikki Kauppila, Aino Anttila, Antti Autio, Juha Fagerholm, Jukka Lehtonen, Esko Oksa, Juha Raisio, Jaakko Saarinen, Katja Uski, Anneli Viherä-Aarnio, Henry Väre
Vihreät jättiläiset – Suomen suurimmat puut
Metsäkustannus
Dendrologian Seura – Dendrologiska Sällskapet r.y.
2021. 288 s.
ISBN 978-952-338-086-8

 

Dendrologian Seuran hanke Suomen suurimpien puiden kartoittamiseksi on koonnut kattavasti mittaustietoa maamme paksuimmista ja pisimmistä puista. Kirjassa esitellään suurimmat tunnetut yksilöt kaikkiaan 73 puu- ja pensassuvusta ja noin 1600 puuyksilön mittaustiedot. Kirjasta saa kiinnostavaa tietoa siitä, kuinka mahtaviksi voivat kasvaa niin alkuperäiset kuin viljellytkin puut Suomessa. Monista puista on myös kerrottu puulajin muualla maailmassa saavuttamia ennätysmittoja.

Mitta- ja paikkatiedot on nostettu selkeästi värillisiin laatikoihin, joista tiedot erottuvat helposti muusta tekstistä. Mittaustietojen lisäksi tekstissä on kuvailtu esiteltäviä puusukuja ja -lajeja sekä kerrottu merkittäviin puihin liittyviä tarinoita. Kirjan lopussa on puiden sijainteja selvittäviä alueellisia karttoja, joista saa apua paikantamiseen, kun suunnitellaan tutustumisretkiä Suomen suurimpien puiden luo. Myös kuvitusta on runsaasti, mikä havainnollistaa osaltaan puiden näköä ja kokoa.

Puiden nimeämisessä on käytetty tieteellisen nimen lisäksi sekä suomen- että ruotsinkielisiä nimiä. Kirjan alussa sisällysluettelo on järjestetty tieteellisen nimen mukaan, kun taas hakemistot löytyvät kirjan lopusta suomeksi ja ruotsiksi.

Teos on päivitetty ja laajennettu jatko-osa seuran vuonna 1995 julkaisemalle Vihreät jättiläiset -kirjalle.

Valitettavasti ainakin tämän kirjayksilön kohdalla kirjan leikkaus- ja nidontatyöt vaikuttavat jääneen vähälle huomiolle. Joissakin kohdin epäonnistunut nidonta vaikeuttaa jopa lukemista.

Tanja Lohiranta