Kirjaesittely on julkaistu Ympäristö ja Terveys-lehdessä 3/2021.

Samuli Sinisalo (toim.)
Ympäristökäsikirja kuntapäättäjille – ja kaikille muille
Into Kustannus Oy 2021. 151 s.
ISBN 978-952-351-670-0

Kestävien kuntien asialla

Viime eduskuntavaalien aikaan puhuttiin, että kyseessä ovat ilmastovaalit. Nyt kuntavaalien alla on varsin tärkeää muistaa, että monet ilmastonmuutoksen torjunnassa keskeiset toimet tehdään loppujen lopuksi kunnissa, paikallisesti. Sillä asialla on tämä Samuli Sinisalon toimittama Ympäristökäsikirja kuntapäättäjille – ja kaikille muille. Ilmastotyön rinnalla kulkee myös luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Ympäristökirjan tekstit ovat asiantuntijoiden käsialaa. Kirjoittajia ovat esimerkiksi SYKEn Jari Lyytimäki, Jyri Seppälä, Eeva Furman ja Mikael Hildén, Kuntaliiton Pauliina Jalonen, Sini Sallinen ja Miira Riipinen, Jyväskylän yliopiston Janne S. Kotiaho ja Ympäristöministeriön Lauri Jääskeläinen. Kirjasta löytyvät niin ympäristötyön välttämättömyyden perustelut, ohjeet priorisointiin ja taloudellisiin tukiin kuin myös neuvot käytännön toimenpiteiksi ja tapausesimerkit. Raision kaupunginjohtaja Eero Vainion kirjoitus on hyvä kuvaus onnistuneesta strategian laatimisesta ja sosiaalisen median hyödyntämisestä. Kirja päättyy Samuli Sinisalon kokoamaan muistilistaan, josta löytyvät luettelonomaisesti tärkeimmät toimenpidesuositukset.

Pieni kirja sisältää paljon asiaa. Kirjan toivoisi tavoittavan jokaisen uuden tai uudelleen valitun kunnan/kaupunginvaltuutetun ja kunnallishallinnon virkamiehen. Lukiessa heräsi optimismi; noin se on tehtävissä eikä ongelman suuruus lamauta, kun toimenpiteet on pilkottu kuntatasolle sopiviksi palasiksi! Tietoa ja keinoja löytyy, ja ilmastotavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Kaarina Kärnä