Kirjaesittely on julkaistu Ympäristö ja Terveys-lehdessä 3/2020.

Ympäristöterveys
Toim. Helena Mussalo-Rauhamaa, Juha Pekkanen, Jouko Tuomisto, Heikki S. Vuorinen
Kustannus Oy Duodecim 2020, 297 sivua, 2. painos
ISBN 978-951-656-729-0, 82 €

 

Ympäristöterveys-kirjan 1. painos ilmestyi jo 2007 ja nyt kyseessä on tuon kirjan laajasti uudistettu ja ajantasaistettu 2. painos. Moni asia on ehtinyt muuttua reilussa kymmenessä vuodessa ja näin kirjan uudistaminen tuli enemmän kuin tarpeeseen.

Kirjaa on ollut kirjoittamassa ympäristöterveyden asiantuntijoiden parhaat voimat. On poikkeuksellista, että kirjan kirjoittajakuntaan on saatu peräti 32 alan huippuosaajaa.

Kirjassa käsitellään mm. hengitysilmaa, melua, säteilyä, vettä sekä elintarvike- ja vesivälitteisiä epidemioita. Oman lukunsa saavat myös ravinnon kemialliset riskit, altistuminen ennen syntymää, terveysvaarojen arviointi sekä ympäristöonnettomuudet ja tapaturmat. Luku Suomen ympäristöterveyden historiaa antaa oivallisesti perspektiiviä alan kehitykseen ja lukija huomaa, ettei ympäristöterveys olekaan meidän sukupolven keksintöä. Kirjaan mukaan otettujen aiheiden käsittely on asiantuntevaa, monipuolista ja monin paikoin uusia näkökulmia avaavaa, joka saa lukijan pohtimaan lukemaansa. Kirjassa on myös varsin pitkälle osattu välttää vaikeita ammattitermejä, joka parantaa kirjan luettavuutta. Lisäksi termien ja lyhennysten selitysten luettelo on käyttökelpoinen.

Osa ympäristöterveyden teemoista on käsitelty hyvin lyhyesti. Tällaisia ovat esimerkiksi sisäilma ja sen terveysvaikutukset, tupakointi ja sen monimutkaiset säännökset, oleskelutilojen (mm. päivähoitotilat ja oppilaitokset) terveellisyys ja kuluttajaturvallisuus. Kirjan rajauksilla ja painotuksilla on varmaankin omat syynsä.

Varsinaisia virheitä kirjasta saa etsiä. Kuluttajaturvallisuusvalvonta (s. 198) on esitelty vanhojen säädösten mukaisesti. Kuluttajaturvallisuuslakia muutettiin 1.5.2016 siten, että valvonta kuuluu nykyään pelkästään Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES) eikä enää kunnalle tai aluehallintovirastolle.

Kirjassa pidetään ympäristöterveydenhuolto ja ympäristöterveys erillään – niin pitääkin. Ympäristöterveydenhuolto on vakiintunut tarkoittamaan valtion ja kuntien viranomaisten hoitamia heille lainsäädännössä annettuja ympäristöterveyden tehtäviä. Ympäristöterveyden käsite on puolestaan laajempi ja kirjan esipuhe alkaakin toteamalla, että ympäristöterveyteen sisältyvät ne ihmisen terveyden ja sairauden näkökulmat, joihin ympäristötekijät vaikuttavat.

Kirjan hinta on harmillisen korkea (kustantajan verkkokaupassa 82 €), kun ajatellaan sen käyttömahdollisuuksia oppimateriaalina ja toisaalta kirjan leviämistä ympäristöterveydestä kiinnostuneiden joukkoon. Kirjan ulkoasu on perinteinen, konstailematon, mutta hyvin toimiva. Tänä päivä runsas kuvitus tuntuu olevan tietokirjoissakin muotia, mutta tässä kirjassahan asia on tärkein – eivät kauniit kuvat. Kirjan soisi leviävän kaikkien niiden käsiin, jotka työskentelevät ympäristöterveyden parissa tai muutoin ovat aiheesta kiinnostuneita.

Pertti Forss