Rakennusterveysasiantuntija (RTA)

  • Ajankohta: 25.9.2019 alkaen
  • Tapahtumapaikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu Helsinki
  • Osoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifiointi ja siihen valmentava RTA-koulutus on suunniteltu tuottamaan alalle sisäilma-asioihin ja terveelliseen sisäympäristöön kouluttautuneita erityisasiantuntijoita. RTA-koulutus vastaa sisällöltään Sosiaali- ja terveysministeriön 15.5.2015 voimaan astuneen asumisterveysasetuksen mukaisia vaatimuksia ja sillä on Eurofins Expert Services Oy:n hyväksyntä. Koulutus on laajuudeltaan vähintään 45 op. Koulutuksessa on lähiopetusta 8h/opintopiste eli käytännössä yksi koulutuspäivä opintopistettä kohden. Lisäksi opintoihin kuuluu itseopiskelua, oppimistehtäviä, harjoitus-töitä ja tenttejä. Koulutuksen aikana opiskelijat tekevät opinnäytetyön, jolla he osoittavat RTA-koulutuksen aihealueen hallinnan. Opinnäytetyön suorittaminen edellyttää yrityksen mukanaoloa ohjauksessa ja laadunvarmistuksessa. Koko koulutuksen suorittaminen vie aikaa noin 1,5-2 vuotta. Lue lisää koulutuksesta kohdasta Ohjelma.
Koulutuksen järjestäjä: Metropolia AMK

Lataa ohjelma Ilmoittaudu mukaan