Sisäilma-asiantuntija (SISA)

  • Ajankohta: 25.9.2019 alkaen
  • Tapahtumapaikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu Helsinki
  • Osoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Sisäilma-asiantuntija henkilösertifiointi ja siihen valmentava SISA-koulutus on suunniteltu tuottamaan alalle sisäilma-asioihin ja terveellisen sisäympäristöön kouluttautuneita erityisasiantuntijoita, jotka voivat toimia ulkopuolisina asiantuntijoina tarkasteltaessa rakennusten ja tilojen terveydellisiä olosuhteita. SISA-koulutus vastaa sisällöltään Sosiaali- ja terveysministeriön 15.5.2015 voimaan
astuneen asumisterveysasetuksen mukaisia vaatimuksia ja sillä on Eurofins Expert Services Oy:n hyväksyntä. Sisäilma-asiantuntijan koulutus on laajuudeltaan vähintään 25 op. Koulutuksessa on lähiopetusta 8h/opintopiste eli käytännössä yksi koulutuspäivä opintopistettä kohden. Lisäksi opintoihin kuuluu itseopiskelua, oppimistehtäviä, harjoitustöitä ja tenttejä. Koulutuksen aihealueen laaja-alainen osaaminen osoitetaan koulutuksen päätteeksi näyttötyöllä. Lue lisää koulutuksesta kohdasta Ohjelma.
Koulutuksen järjestäjä: Metropolia AMK

Lataa ohjelma Ilmoittaudu mukaan