Elintarvike ja Terveys-lehden monipuolinen sisältö koostuu alan asiantuntijoiden artikkeleista. Keskeisiä aiheita ovat elintarvikelainsäädännön soveltaminen, hygienia, omavalvonnan kehittäminen ja elintarviketurvallisuuden edistäminen. Lisäksi jokaisessa lehdessä on oma mielenkiintoinen ja ajankohtainen teema. Lehti käsittelee aiheita, joista on hyötyä mm. ammattikeittiöissä, elintarvikealalla, alan oppilaitoksissa ja elintarvikevalvonnassa. Lehdessä julkaistaan myös henkilö- ja yrityshaastatteluja. Lehteä luetaan useaan kertaan ja saatua tietoa sovelletaan myös käytännön työssä. Lehden kuusi ilmestyvää numeroa vuodessa ovat luotettava tietopaketti koko elintarvikeketjulle. Lukijapalautteet ovat osoittaneet lehden saavuttaneen vankan aseman alan arvostettuna ammattilehtenä. Järjestämme myös alan koulutusta ja julkaisemme elintarviketurvallisuuden ja hygienian perusoppaita;  Hygieniaopas – Elintarvikehygienian perusteet, Keittiöiden siivous- ja hygieniaopas, Kodinomaista palveluasumista hygieenisesti ja Pintahygieniaopasta.Toimitusneuvosto

Yksikönjohtaja Arja Kaiponen, Ruokavirasto
Professori (emeritus) Hannu Korkeala,
Helsingin yliopisto
Ruokapalvelujohtaja Sari Nissinen,
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Osastonjohtaja Leena Räsänen, Ruokavirasto
Elintarvikeasiantuntija Anna Salminen, Päivittäistavarakauppa ry.
Johtaja Marleena Tanhuanpää, Elintarviketeollisuusliitto
Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
Riikka Åberg, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, elintarviketurvallisuusyksikkö

Tilaushinnat

Hinnat sis. ALV. 10 %.
Vuosikerta (painettu) 52,00 euroa,
(näköislehti) 36,00 euroa
Kestotilaus 47,00 euroa
Opiskelijat -50% alennus painetun lehden tilaushinnoista.
Irtonumero (painettu) 10,00 euroa
ISSN 0786-213x (painettu)
ISSN 2669-8412 (verkkojulkaisu)

Lehtitilausten tilaus- ja toimitusehdot

Uusin numero

NumeroTeematArtikkelitIlmestyminenMainosaineistot
1/2020Ammattikeittiöt ja alan koulutus, hygienia, omavalvonta23.1.202027.2.20203.2.2020
2/2020Leipä, viljatuotteet ja kuitu12.3.202017.4.202023.3.2020
3/2020Elintarvikelainsäädäntö, omavalvonta, jäätelö22.4.202028.5.202027.4.2020
4/2020Elintarviketurvallisuus, tutkimukset, omavalvonta7.8.202011.9.202010.8.2020
5/2020Eri ikäryhmien ruoka-ja ateriapalvelut, ammattikeittiöt (Ateria 2020 päämedia)29.9.20203.11.20205.10.2020
6/2020Materiaalitehokkuus, satokausiajattelu, kestävä kehitys12.11.202017.12.202023.11.2020

Yleistä

Elintarvike ja Terveys-lehti on tilattava koko elintarvikeketjulle soveltuva
ammattilehti. Lehden lukijat ovat ruoka- ja ravitsemispalveluista vastaavia;
ammattikeittiöiden, laitostalouksien, elintarviketeollisuuden, ravintola- ja
cateringyritysten ja elintarvikekaupan toimijoita ja päättäjiä, elintarvike-valvontaviranomaisia sekä muita alalla työskenteleviä ja / tai siitä kiinnostuneita. Elintarvike ja Terveys-lehdessä julkaistaan ammattikeittiöiden ja elintarvikeyrityksien omavalvontaan, elintarviketurvallisuuteen, lainsäädäntöön, hygieniaan ja elintarviketeknologiaan liittyviä artikkeleita, henkilö- ja yrityshaastatteluja, uutisia ja muita tiedotteita. Lehdissä julkaistavat kirjoitukset ovat useimmiten asia-artikkeleita tai tieteellisiä artikkeleita. Tapauskohtaisesti lehdissä julkaistaan myös kannanottoja tai mielipidekirjoituksia ja näiden kirjoitustyyli on edellisiä vapaampi. Kirjoitukset julkaistaan suomeksi. Julkaistavien kirjoitusten tulee olla yleistajuisia ja teksteissä tulee välttää sellaisia vaikeita ammattitermejä ja lyhenteitä, jotka eivät ole yleisesti alalla tunnettuja. Toimitus pidättää oikeuden tehdä tekstiin muutoksia, palauttaa teksti korjattavaksi, valita julkaistavat kuvat tai olla julkaisematta materiaalia. Sovitun aineistopäivän ylittäminen voi johtaa artikkelin julkaisematta jättämiseen. Kirjoittaja vastaa tekstin asiasisällöstä ja siinä esitetyistä kannanotoista. Lehtien vastuu rajoittuu lainsäädännön  mukaiseen päätoimittajalle kuuluvaan vastuuseen. Jos kirjoittaja haluaa julkaista tekstin jossain toisessa julkaisussa, tästä on erikseen sovittava lehden kanssa. Lehdillä on oikeus julkaista lehdessä julkaistu artikkeli tai sen tiivistelmä myös sähköisessä muodossa omilla verkkosivuillaan ja näköislehdessä. Lehdille tarjottavista artikkeliehdotuksista tulee sopia toimituksen kanssa vähintään kolme viikkoa ennen kirjoitusten aineistopäivää.

Artikkelin kirjoitusohjeet

Otsikko on muutaman sanan pituinen. Artikkeli alkaa ingressillä, jossa kerrotaan muutamalla virkkeellä artikkelin ydinsisältö. Kirjoittajan nimen lisäksi artikkeliin merkitään kirjoittajan titteli ja toimipaikka. Nimettömiä kirjoituksia ei julkaista. Ingressin jälkeinen ensimmäinen tekstikappale on ilman väliotsikkoa, muuten väliotsikot ovat tekstissä suotavia. Tekstin muotoiluja tulee välttää. Tekstinkäsittelyohjelmien (Word) sisennyksiä, lihavointeja, tavutusta tai muita tehosteita ei pidä käyttää. Tehokeinona ja vieraskielisten sanojen kohdalla voi käyttää kursivointia tai lihavointia. Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä. Mikäli jokin asia halutaan korostaa tai esittää erikseen esimerkiksi tietoruudussa, kehyksissä tai muulla tavoin, korostustavan voi kirjoittaa tekstin yhteyteen.
Tekstissä käytetään kirjallisuusviitteitä harkitusti.
Kirjallisuus voi olla tekstin jälkeen ”lisätietoa” väliotsikon alla. Tarvittaessa jonkin lähdeteoksen voi esitellä tietoruudussa. Artikkelin kirjoituksen pituustoivomus on 2–4 sivua (A4). Sivulla on noin 3 000 merkkiä välilyönteineen; kirjoituksen kokonaispituus enintään noin 12 000 merkkiä välilyönteineen. Artikkeli toimitetaan toimitukseen liitetiedostona sähköpostitse. Teksti tallennetaan doc-, docx- tai rtf-muotoon. Kaaviot ja kuvat toimitetaan erillisinä tiedostoina sähköpostitse.

Tieteellisen artikkelin kirjoitusohjeet

Tutkimus kirjoitetaan järjestykseen: johdanto, aineisto ja menetelmät, tulokset, pohdinta sekä yhteenveto. Näitä osia seuraa kiitokset ja lähdekirjallisuus. Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä. Väliotsikot kirjoitetaan omille riveilleen. Tieteellisen artikkelin pituustoivomus on 2–4 sivua (A4). Sivulla on noin 3 000 merkkiä välilyönteineen; kirjoituksen kokonaispituus enintään noin 12 000 merkkiä välilyönteineen. Artikkeli toimitetaan toimitukseen liitetiedostona sähköpostitse. Teksti tallennetaan doc-, docx- tai rtf -muotoon. Kaaviot ja kuvat toimitetaan erillisinä tiedostoina sähköpostitse.

Kuvat

Kuvien tarkkuusvaatimus on 300 dpi. Piirrosten tarkkuusvaatimus on 800 dpi. Kuvien paikat ja kuvatekstit tulee merkitä tekstiin. Kuvat lähetetään sähköpostin liitteenä erillisenä tiedostona, vaikka ne olisi upotettu myös tekstiin. Valokuvat jpg-muodossa, graafiset kuvat pdf-muodossa. Kuvien lähettäjä vastaa kuvien julkaisuoikeudesta. Toimituksella on oikeus valita julkaistavat kuvat. Toimitus voi käyttää artikkelin kuvittamiseen myös omia kuva-aineistojaan. Toimitus ei palauta sille toimitettua materiaalia.

Julkaisija

Ympäristökustannus Oy
Gallen-Kallelankatu 8, 28100 PORI
puh. (02) 630 4920
sähköposti: etunimi.sukunimi@elintarvikejaterveys.fi
www.elintarvikejaterveys.fi
Y-tunnus 0366233-3
34. vuosikerta
Aikakauslehtien Liiton jäsen
Mediatiedot 2020

Päätoimittaja Kaarina Kärnä, 050 324 2464
Markkinointivastaava Eija Lindroos, 040 511 6005
Asiakaspalvelu/Toimistonhoitaja Eevastiina Veneranta, 040 745 1491

Painosmäärä 2000 kpl
Lehden koko 170 x 242 mm
Painopinta-ala 142 x 210 mm
Palstoja 2
Palstan leveys 68 mm
Painomenetelmä Offset
Rasteritiheys 300 dpi
Sidonta Liimaselkä

Kirjapaino Waasa Graphics Oy Vaasa
ISSN 0786-213x (painettu)
ISSN 2669-8412 (verkkojulkaisu)