Ammattikeittiö- ja elintarvikealan ammattilehteä on julkaistu vuodesta 1986 lähtien. Lehden monipuolinen sisältö on vahvistanut lehden asemaa vuosi vuodelta koko elintarvikeketjulle soveltuvana tiedonlähteenä. Lehti tarjoaa luotettavaa ja ajankohtaista tietoa ruokapalvelu- ja elintarvikealan kehityksestä ja lainsäädännön soveltamisesta.

Elintarvike ja Terveys-lehden keskeisiä aiheita ovat elintarvikeyritysten omavalvonta ja sen kehittäminen, elintarviketurvallisuus, hygienia, elintarviketeknologia ja laatukysymykset. Elintarvike ja Terveys-lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Jokaisessa lehden numerossa on oma ajankohtainen ja mielenkiintoinen pääteema. Lehdessä julkaistaan ajankohtaisia uutisia sekä henkilö- ja yrityshaastatteluja. Lukijapalautteet ovat osoittaneet lehden saavuttaneen vankan aseman alan arvostettuna ammattilehtenä.
Lehtiä säilytetään ja niitä luetaan useamman kerran. Lehti on tunnettu myös alan kouluttajana ja elintarviketurvallisuuden perusoppaiden Hygieniaopas – Elintarvikehygienian perusteet ja Pintahygieniaopas julkaisijana.Toimitusneuvosto

Pääjohtaja Matti Aho, Elintarviketurvallisuusvirasto
Professori Hannu Korkeala, Helsingin yliopisto
Elintarviketurvallisuuspäällikkö Riikka Åberg, Helsingin ympäristökeskus
Johtaja Marleena Tanhuanpää, Elintarviketeollisuusliitto
Johtaja Leena Räsänen, Elintarviketurvallisuusvirasto
Elintarvikeasiantuntija Anna Salminen, Päivittäistavarakauppa ry.

Tilaushinnat

Vuosikerta 52,00 euroa sis. ALV. (10 %).
Kestotilaus 47,00 euroa sis. ALV. (10 %).
Opiskelijat -50% alennus norm. tilaushinnoista.
Irtonumero 10,00 euroa sis. ALV. (24 %).
ISSN 0358-3333

Lehtitilausten tilaus- ja toimitusehdot

Näköislehti tilaukset Lehtiluukun kautta
Tilaushinnat näköislehti
Vuosikerta 36,- , irtonumero 8,-

Uusin numero

NumeroTeematAineistopäiväIlmestymispäivä
1/2018Erityisruokavaliot, ammattikeittiöt, omavalvonta31.1.20189.3.2018
2/2018Elintarvikevienti, terveysvaikutteiset elintarvikkeet12.3.201818.4.2018
3/2018Elintarvikelainsäädäntö, buffetit, retkiruoat23.4.20181.6.2018
4/2018Elintarviketurvallisuus, tutkimukset, omavalvonta13.8.201814.9.2018
5/2018Ammattikeittiöt, toimivat tilat, vaatetus ja varusteet, omavalvonta1.10.20185.11.2018
6/2018Vastuullisuus, hyväntekeväisyys12.11.201817.12.2018
1/2019Elintarviketeollisuus, pakkaukset, hygienia, ammattikeittiöt25.1.20191.3.2019
2/2019Kansainvälisyys, ruokakulttuuri13.3.201917.4.2019
3/2019Lähiruoka, paikallisuus, ammattikeittiöt26.4.201931.5.2019
4/2019Elintarviketurvallisuus, tutkimukset, omavalvonta12.8.201913.9.2019
5/2019Vaihtoehtoiset proteiinilähteet, ammattikeittiöt, ruokalistasuunnittelu1.10.20195.11.2019
6/2019Elintarvikelainsäädäntö, omavalvonta14.11.201919.12.2019

Yleistä

Elintarvike ja Terveys-lehti on tilattava koko elintarvikeketjulle soveltuva
ammattilehti. Lehden lukijat ovat ruoka- ja ravitsemispalveluista vastaavia;
ammattikeittiöiden, laitostalouksien, elintarviketeollisuuden, ravintola- ja
cateringyritysten ja elintarvikekaupan toimijoita ja päättäjiä,
elintarvikevalvontaviranomaisia sekä muita alalla työskenteleviä ja / tai siitä
kiinnostuneita. Elintarvike ja Terveys-lehdessä julkaistaan ammattikeittiöiden
ja elintarvikeyrityksien omavalvontaan, elintarviketurvallisuuteen, lainsäädäntöön,
hygieniaan ja elintarviketeknologiaan liittyviä artikkeleita, henkilö- ja
yrityshaastatteluja, uutisia ja muita tiedotteita.

Lehdissä julkaistavat kirjoitukset ovat useimmiten asia-artikkeleita tai tieteellisiä
artikkeleita. Tapauskohtaisesti lehdissä julkaistaan myös kannanottoja tai
mielipidekirjoituksia ja näiden kirjoitustyyli on edellisiä vapaampi. Kirjoitukset
julkaistaan suomeksi. Julkaistavien kirjoitusten tulee olla yleistajuisia ja teksteissä
tulee välttää sellaisia vaikeita ammattitermejä ja lyhenteitä, jotka eivät ole yleisesti
alalla tunnettuja.

Toimitus pidättää oikeuden tehdä tekstiin muutoksia, palauttaa teksti korjattavaksi,
valita julkaistavat kuvat tai olla julkaisematta materiaalia. Sovitun aineistopäivän
ylittäminen voi johtaa artikkelin julkaisematta jättämiseen. Kirjoittaja vastaa
tekstin asiasisällöstä ja siinä esitetyistä kannanotoista. Lehtien vastuu rajoittuu
lainsäädännön mukaiseen päätoimittajalle kuuluvaan vastuuseen. Jos kirjoittaja
haluaa julkaista tekstin jossain toisessa julkaisussa, tästä on erikseen sovittava
lehden kanssa. Lehdillä on oikeus julkaista lehdessä julkaistu artikkeli tai sen
tiivistelmä myös sähköisessä muodossa omilla verkkosivuillaan ja näköislehdessä.
Lehdille tarjottavista artikkeliehdotuksista tulee sopia toimituksen kanssa
vähintään kolme viikkoa ennen kirjoitusten aineistopäivää.

Artikkelin kirjoitusohjeet

Otsikko on muutaman sanan pituinen. Artikkeli alkaa ingressillä, jossa kerrotaan
muutamalla virkkeellä artikkelin ydinsisältö. Kirjoittajan nimen lisäksi artikkeliin
merkitään kirjoittajan titteli ja toimipaikka. Nimettömiä kirjoituksia ei julkaista.
Ingressin jälkeinen ensimmäinen tekstikappale on ilman väliotsikkoa, muuten
väliotsikot ovat tekstissä suotavia. Tekstin muotoiluja tulee välttää.
Tekstinkäsittelyohjelmien (Word) sisennyksiä, lihavointeja, tavutusta tai muita
tehosteita ei pidä käyttää. Tehokeinona ja vieraskielisten sanojen kohdalla voi
käyttää kursivointia tai lihavointia. Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä.
Mikäli jokin asia halutaan korostaa tai esittää erikseen esimerkiksi tietoruudussa,
kehyksissä tai muulla tavoin, korostustavan voi kirjoittaa tekstin yhteyteen.
Tekstissä käytetään kirjallisuusviitteitä harkitusti. Kirjallisuus voi olla tekstin
jälkeen ”lisätietoa” väliotsikon alla. Tarvittaessa jonkin lähdeteoksen voi esitellä
tietoruudussa.Artikkelin kirjoituksen pituustoivomus on 2–4 sivua (A4).
Sivulla on noin 3 000 merkkiä välilyönteineen; kirjoituksen kokonaispituus
enintään noin 12 000 merkkiä välilyönteineen. Artikkeli toimitetaan toimitukseen
liitetiedostona sähköpostitse. Teksti tallennetaan doc-, docx- tai rtf-muotoon.
Kaaviot ja kuvat toimitetaan erillisinä tiedostoina sähköpostitse.

Tieteellisen artikkelin kirjoitusohjeet

Tutkimus kirjoitetaan järjestykseen: johdanto, aineisto ja menetelmät, tulokset,
pohdinta sekä yhteenveto. Näitä osia seuraa kiitokset ja lähdekirjallisuus.
Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä. Väliotsikot kirjoitetaan omille
riveilleen. Tieteellisen artikkelin pituustoivomus on 2–4 sivua (A4).
Sivulla on noin 3 000 merkkiä välilyönteineen; kirjoituksen kokonaispituus
enintään noin 12 000 merkkiä välilyönteineen. Artikkeli toimitetaan toimitukseen
liitetiedostona sähköpostitse. Teksti tallennetaan doc-, docx- tai rtf -muotoon.
Kaaviot ja kuvat toimitetaan erillisinä tiedostoina sähköpostitse.

Kuvat

Kuvien tarkkuusvaatimus on 300 dpi. Piirrosten tarkkuusvaatimus on 800 dpi.
Kuvien paikat ja kuvatekstit tulee merkitä tekstiin. Kuvat lähetetään sähköpostin
liitteenä erillisenä tiedostona, vaikka ne olisi upotettu myös tekstiin. Valokuvat
jpg-muodossa, graafiset kuvat excel- tai pdf-muodossa. Kuvien lähettäjä vastaa
kuvien julkaisuoikeudesta. Toimituksella on oikeus valita julkaistavat kuvat.
Toimitus voi käyttää artikkelin kuvittamiseen myös omia kuva-aineistojaan.
Toimitus ei palauta sille toimitettua materiaalia.

Julkaisija

Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy
Gallen-Kallelankatu 8, 28100 PORI
puh. (02) 630 4920
sähköposti: etunimi.sukunimi@elintarvikejaterveys.fi
www.elintarvikejaterveys.fi
Y-tunnus 0366233-3
32. vuosikerta
Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

Päätoimittaja Kaarina Kärnä, 050 324 2464
Markkinointivastaava Eija Lindroos, 040 511 6005
Asiakaspalvelu/Toimistonhoitaja Eevastiina Veneranta, 040 745 1491

Painosmäärä 2 500 kpl + kohdennetut lisäjakelut
Lehden koko 170 x 242 mm
Painopinta-ala 142 x 210 mm
Palstoja 2
Palstan leveys 68 mm
Painomenetelmä Offset
Rasteritiheys 300 dpi
Sidonta Liimaselkä

Kirjapaino Hämeen Kirjapaino Oy, Tampere
ISSN 0786-213x