Elintarvike ja Terveys-lehden monipuolinen sisältö koostuu alan asiantuntijoiden artikkeleista.

Keskeisiä aiheita:
– elintarvikelainsäädännön soveltaminen
– hygienia
– omavalvonnan kehittäminen
– elintarviketurvallisuuden edistäminen
– kestävyys elintarvikealalla

Lehden kuusi ilmestyvää numeroa vuodessa ovat luotettava tietopaketti koko elintarvikeketjulle. Lehdestä saatua tietoa sovelletaan käytännön työssä mm. ammattikeittiöissä, elintarviketeollisuudessa, kaupan alalla, elintarvikevalvonnassa ja oppilaitoksissa. Lukijapalautteet ovat osoittaneet lehden saavuttaneen vankan aseman alan arvostettuna ammattilehtenä.Toimitusneuvosto

Yksikönjohtaja Ville Kekkonen
Ruokavirasto
Vanhempi Yliopistonlehtori Riikka Keto-Timonen,
Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Janne Lundén
Helsingin yliopisto
Ylijohtaja Pia Mäkelä
Ruokavirasto
Ruokapalvelujohtaja Sari Nissinen,
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Elintarvikeasiantuntija Anna Salminen,
Päivittäistavarakauppa ry.
Johtaja Marleena Tanhuanpää,
Elintarviketeollisuusliitto
Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö
Riikka Åberg,
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, elintarviketurvallisuusyksikkö

TILAUSHINNAT

Hinnat sis. ALV. 10 %.
Kestotilaus 50,- Vuosikerta  55,- Irtonumero 12,-
Näköislehti 50,-
PAINETTU LEHTI  + NÄKÖISLEHTI:
Kestotilaus 68,- Vuosikerta 73,-

Opiskelijat -50% alennus painetun lehden tilaushinnoista.

ISSN 0786-213x (painettu)
ISSN 2669-8412 (verkkojulkaisu)

Lehtitilausten tilaus- ja toimitusehdot

Uusin numero

NumeroTeematArtikkelitIlmestyminenMainosaineistot
1/2023Kestävyys ammattikeittiössä ja elintarvikealalla23.1.202327.2.20236.2.2023
2/2023Kala13.3.202319.4.202327.3.2023
3/2023Elintarviketurvallisuus, tutkimukset ja omavalvonta26.4.20231.6.202310.5.2023
4/2023Kotimainen ruoka, huoltovarmuus ja omavaraisuus1.8.20234.9.202314.8.2023
5/2023Ammattikeittiö työpaikkana (Ateria23)4.10.20238.11.202318.10.2023
6/2023OIVA-juhlalehti, Oiva-tarkastuksia 10 vuotta, omavalvonta10.11.202318.12.202324.11.2023

Artikkeliehdotukset:
Kaarina Kärnä, etunimi.sukunimi@ymparistojaterveys.fi


Yleistä

Elintarvike ja Terveys-lehden artikkelit ovat muodoltaan asia-artikkeleita tai tieteellisiä artikkeleita. Tapauskohtaisesti lehdessä julkaistaan myös kannanottoja tai mielipidekirjoituksia, joissa kirjoitustyyli on edellisiä vapaampi. Kirjoitukset julkaistaan suomeksi. Julkaistavien kirjoitusten tulee olla yleistajuisia ja teksteissä tulee välttää sellaista termistöä ja lyhenteitä, jotka eivät ole yleisesti alalla tunnettuja.
Toimitus pidättää oikeuden tehdä tekstiin muutoksia, palauttaa teksti korjattavaksi, valita julkaistavat kuvat tai olla julkaisematta materiaalia. Sovitun aineistopäivän ylittäminen voi johtaa artikkelin julkaisematta jättämiseen. Kirjoittaja vastaa tekstin asiasisällöstä ja siinä esitetyistä kannanotoista. Lehtien vastuu rajoittuu lainsäädännön mukaiseen päätoimittajalle kuuluvaan vastuuseen.
Jos kirjoittaja haluaa julkaista tekstin jossain toisessa julkaisussa, tästä on erikseen sovittava lehden toimituksen kanssa. Lehden toimituksella on oikeus julkaista lehdessä julkaistu artikkeli tai sen tiivistelmä myös sähköisessä muodossa näköislehdessä, omilla verkkosivuillaan ja some-kanavillaan. Lehteen tarjottavista artikkeliehdotuksista tulee sopia toimituksen kanssa vähintään kolme viikkoa ennen kirjoitusten aineistopäivää.

Artikkelin kirjoitusohjeet

Otsikko on muutaman sanan pituinen. Artikkeli alkaa ingressillä, jossa kerrotaan lyhyesti, muutamalla virkkeellä artikkelin ydinsisältö. Kirjoittajan nimen lisäksi artikkeliin merkitään kirjoittajan titteli ja toimipaikka. Nimettömiä kirjoituksia ei julkaista. Ingressin jälkeinen ensimmäinen tekstikappale on ilman väliotsikkoa, muuten väliotsikot ovat tekstissä suotavia. Tekstin muotoiluja tulee välttää. Tekstinkäsittelyohjelmien (Word) sisennyksiä, lihavointeja, tavutusta tai muita tehosteita ei pidä käyttää. Yksittäisten sanojen esiin nostamiseksi voi tehokeinona käyttää kursivointia tai lihavointia. Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä. Mikäli jokin asia halutaan korostaa tai esittää erikseen, esimerkiksi tietoruudussa, kehyksissä tai muulla tavoin, korostustavan voi kirjoittaa tekstin yhteyteen. Tekstissä käytetään kirjallisuusviitteitä maltillisesti. Mahdollinen kirjallisuus- tai lähdeluettelo sijoitetaan artikkelin loppuun. Jos lähteistä halutaan tehdä tekstiin viittaukset, ne voi merkitä tekstin oheen sulkuihin joko lyhyesti tekijätiedolla (tekijän nimi + vuosi) tai numeroviittauksella.
Artikkelin kirjoituksen pituustoivomus on 2–4 sivua (A4). Sivulla on noin 3 000 merkkiä välilyönteineen; kirjoituksen kokonaispituus enintään noin 12 000 merkkiä välilyönteineen. Teksti tallennetaan doc-, docx- tai rtf -muotoon. Artikkeli lähetetään toimitukseen sähköpostin liitetiedostona.

Tieteellisen artikkelin kirjoitusohjeet

Tutkimus kirjoitetaan järjestykseen: johdanto, aineisto ja menetelmät, tulokset, pohdinta sekä yhteenveto. Näitä osia seuraa kiitokset ja lähdekirjallisuus. Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä. Väliotsikot kirjoitetaan omille riveilleen. Kirjoittajan nimen lisäksi artikkeliin merkitään kirjoittajan titteli ja toimipaikka. Tieteellisen artikkelin pituustoivomus on 2–4 sivua (A4). Sivulla on noin 3 000 merkkiä välilyönteineen; kirjoituksen kokonaispituus enintään noin 12 000 merkkiä välilyönteineen. Teksti tallennetaan doc-, docx- tai rtf -muotoon. Artikkeli lähetetään toimitukseen sähköpostin liitetiedostona.

Kuvat

Kuvien tarkkuusvaatimus on 300 dpi. Toivotut kuvien paikat ja kuvatekstit ilmoitetaan sanallisesti kirjoituksessa. Kuvien lopullinen sijoittelu määräytyy artikkelin taiton mukaan. Kaaviot ja kuvat lähetetään sähköpostin liitteenä erillisinä tiedostoina, vaikka ne olisi upotettu myös tekstiin. Valokuvat jpg/png-muodossa, graafiset kuvat pdf-muodossa.
Kuvien lähettäjä vastaa kuvien julkaisuoikeudesta. Toimituksella on oikeus valita julkaistavat kuvat. Toimitus voi käyttää artikkelin kuvittamiseen myös omia kuva-aineistojaan. Toimitus ei palauta sille toimitettua materiaalia.

 

Julkaisija

Ympäristökustannus Oy
Gallen-Kallelankatu 8, 28100 PORI
puh. 044 750 0877
sähköposti: etunimi.sukunimi@elintarvikejaterveys.fi
www.elintarvikejaterveys.fi
Y-tunnus 0366233-3
36. vuosikerta
Aikakausmedia ry:n jäsen
Mediatiedot 2023

Päätoimittaja Kaarina Kärnä, 050 324 2464
Asiakaspalvelu/Toimistonhoitaja Eevastiina Aura, 040 745 1491

Painosmäärä 1700 kpl
Lehden koko 170 x 242 mm
Painopinta-ala 142 x 210 mm
Palstoja 2
Palstan leveys 68 mm
Painomenetelmä Offset
Rasteritiheys 300 dpi
Sidonta Liimaselkä

Ilmoitusmyynti Saarsalo Oy
Roni Hurskainen, puh. 044 752 0320
Maria Turppa, puh. 044 981 8239

Valmiiden mainosaineistojen toimitus: kaarina.karna@elintarvikejaterveys.fi

Kirjapaino Waasa Graphics Oy Vaasa
ISSN 0786-213x (painettu)
ISSN 2669-8412 (verkkojulkaisu)