Ympäristö ja Terveys-lehti –ympäristöalan sitoutumaton ammattilehti.

Lehti tarjoaa ajankohtaisia ja luotettavia alan asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita kaikille
ympäristöalalla niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla toimiville, alan opiskelijoille sekä muille
ympäristöasioista kiinnostuneille. Ympäristö ja Terveys-lehdessä julkaistaan ympäristönsuojeluun,
ympäristöterveydenhuoltoon ja ympäristötekniikkaan sekä alan lainsäädännön kehitykseen
liittyviä artikkeleita. Lehden 8 teemanumeroa vuodessa ovat kattava lukupaketti, josta saatua tietoa
sovelletaan myös käytännön työssä. Lisäksi lehdessä tiedotetaan ajankohtaisista ympäristöalaan
liittyvistä asioista. Lehti järjestää myös ympäristöaiheisia tapahtumia, koulutuksia sekä julkaisee
alan kirjallisuutta. Lehden lopulla julkaistaan palveluhakemistotyyppistä Yrityshakemistoa.
Mainospaikat Yrityshakemistoon varataan vuodeksi kerrallaan.Toimitusneuvosto

Johtaja Jari Keinänen,
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja
Anne-Kaarina Lyytinen,
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen,
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikönpäällikkö, ympäristöneuvos
Anna-Maija Pajukallio,
Ympäristöministeriö
Yksikön päällikkö Katariina Serenius,
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

TILAUSHINNAT

Hinnat sis. ALV. 10%.

Kestotilaus 70,- Vuosikerta 75,- Irtonumero 12,-
Näköislehti 62,-
PAINETTU LEHTI + NÄKÖISLEHTI
Kestotilaus
90,- Vuosikerta 95,-

Opiskelijat -50% alennus painetun lehden tilaushinnoista.

ISSN 0358-3333 (painettu)
ISSN 2669-8420 (verkkojulkaisu)

Lehtitilausten tilaus- ja toimitusehdot

Uusin numero

NumeroTeematArtikkelitIlmestyminenMainosaineistot
1/2022Ympäristöterveys19.1.202216.2.202226.1.2022
2/2022Alueiden käyttö17.2.202221.3.202228.2.2022
3/2022Ympäristöalan hallinto22.3.202225.4.202231.3.2022
4/2022Vesiensuojelu, vesihuolto26.4.202230.5.20229.5.2022
5/2022Rakennusterveys15.8.202215.9.202225.8.2022
6/2022Ilmasto, ilmansuojelu, ilmanlaatu12.9.202217.10.202226.9.2022
7/2022Kiertotalous, pilaantuneet maat18.10.202221.11.202231.10.2022
8/2022Ympäristövastuu10.11.202219.12.202224.11.2022

Artikkeliehdotukset:
Tanja Lohiranta, etunimi.sukunimi@ymparistojaterveys.fi

Yleistä

Ympäristö ja Terveys-lehti on ympäristöalalla toimiville, alalle opiskeleville ja kaikille ympäristöasioista kiinnostuneille tarkoitettu tilattava sitoutumaton ammattilehti. Ympäristö ja Terveys-lehdessä julkaistaan ympäristönsuojeluun, ympäristöterveydenhuoltoon ja ympäristötekniikkaan liittyviä artikkeleita, uutisia sekä muita tiedotteita. Lehdissä julkaistavat kirjoitukset ovat useimmiten asia-artikkeleita tai tieteellisiä artikkeleita. Tapauskohtaisesti lehdissä julkaistaan myös kannanottoja tai mielipidekirjoituksia ja näiden kirjoitustyyli on edellisiä vapaampi. Kirjoitukset julkaistaan suomeksi. Julkaistavien kirjoitusten tulee olla yleistajuisia ja teksteissä tulee välttää sellaisia vaikeita ammattitermejä ja lyhenteitä, jotka eivät ole yleisesti alalla tunnettuja.
Toimitus pidättää oikeuden tehdä tekstiin muutoksia, palauttaa teksti korjattavaksi, valita julkaistavat kuvat tai olla julkaisematta materiaalia. Sovitun aineistopäivän ylittäminen voi johtaa artikkelin julkaisematta jättämiseen. Kirjoittaja vastaa tekstin asiasisällöstä ja siinä esitetyistä kannanotoista. Lehtien vastuu rajoittuu lainsäädännön mukaiseen päätoimittajalle kuuluvaan vastuuseen. Jos kirjoittaja haluaa julkaista tekstin jossain toisessa julkaisussa, tästä on erikseen sovittava lehden kanssa. Lehdillä on oikeus julkaista lehdessä julkaistu artikkeli tai sen tiivistelmä myös sähköisessä muodossa omilla verkkosivuillaan ja näköislehdessä. Lehdille tarjottavista artikkeliehdotuksista tulee sopia toimituksen kanssa vähintään kolme viikkoa ennen kirjoitusten aineistopäivää.

Artikkelin kirjoitusohjeet

Otsikko on muutaman sanan pituinen. Artikkeli alkaa ingressillä, jossa kerrotaan muutamalla virkkeellä artikkelin ydinsisältö. Kirjoittajan nimen lisäksi artikkeliin merkitään kirjoittajan titteli ja toimipaikka. Nimettömiä kirjoituksia ei julkaista. Ingressin jälkeinen ensimmäinen tekstikappale on ilman väliotsikkoa, muuten väliotsikot ovat tekstissä suotavia. Tekstin muotoiluja tulee välttää. Tekstinkäsittelyohjelmien (Word) sisennyksiä, lihavointeja, tavutusta tai muita tehosteita ei pidä käyttää. Tehokeinona ja vieraskielisten sanojen kohdalla voi käyttää kursivointia tai lihavointia. Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä. Mikäli jokin asia halutaan korostaa tai esittää erikseen esimerkiksi tietoruudussa, kehyksissä tai muulla tavoin, korostustavan voi kirjoittaa tekstin yhteyteen. Tekstissä käytetään kirjallisuusviitteitä harkitusti. Kirjallisuus voi olla tekstin jälkeen ”lisätietoa” väliotsikon alla. Tarvittaessa jonkin lähdeteoksen voi esitellä tietoruudussa. Artikkelin kirjoituksen pituustoivomus on 2–4 sivua (A4). Sivulla on noin 3 000 merkkiä välilyönteineen; kirjoituksen kokonaispituus enintään noin 12 000 merkkiä välilyönteineen. Artikkeli toimitetaan toimitukseen liitetiedostona sähköpostitse. Teksti tallennetaan doc-, docx- tai rtf-muotoon. Kaaviot ja kuvat toimitetaan erillisinä tiedostoina sähköpostitse.

Tieteellisen artikkelin kirjoitusohjeet

Tutkimus kirjoitetaan järjestykseen: johdanto, aineisto ja menetelmät, tulokset, pohdinta sekä yhteenveto. Näitä osia seuraa kiitokset ja lähdekirjallisuus. Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä. Väliotsikot kirjoitetaan omille riveilleen. Tieteellisen artikkelin pituustoivomus on 2–4 sivua (A4). Sivulla on noin 3 000 merkkiä välilyönteineen; kirjoituksen kokonaispituus enintään noin 12 000 merkkiä välilyönteineen. Artikkeli toimitetaan toimitukseen liitetiedostona sähköpostitse. Teksti tallennetaan doc-, docx- tai rtf -muotoon. Kaaviot ja kuvat toimitetaan erillisinä tiedostoina sähköpostitse.

Kuvat

Kuvien tarkkuusvaatimus on 300 dpi. Piirrosten tarkkuusvaatimus on 800 dpi. Kuvien paikat ja kuvatekstit tulee merkitä tekstiin. Kuvat lähetetään sähköpostin liitteenä erillisenä tiedostona, vaikka ne olisi upotettu myös tekstiin. Valokuvat jpg-muodossa, graafiset kuvat pdf-muodossa.
Kuvien lähettäjä vastaa kuvien julkaisuoikeudesta. Toimituksella on oikeus valita julkaistavat kuvat. Toimitus voi käyttää artikkelin kuvittamiseen myös omia kuva-aineistojaan. Toimitus ei palauta sille toimitettua materiaalia.

Julkaisija

Ympäristökustannus Oy
Gallen-Kallelankatu 8, 28100 PORI
puh. (02) 630 4900
sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparistojaterveys.fi
www.ymparistojaterveys.fi
Y-tunnus 0366233-3
53. vuosikerta
Aikakausmedia ry:n jäsen
Mediatiedot 2022


Päätoimittaja
Kaarina Kärnä, 050 324 2464
Tuottaja Tanja Lohiranta, 044 526 6552
Asiakaspalvelu/Toimistonhoitaja Eevastiina Aura, 040 745 1491

Painosmäärä 1300 kpl
Lehden koko 170 x 242 mm
Painopinta-ala 142 x 210 mm
Palstoja 2
Palstan leveys 68 mm
Painomenetelmä Offset
Rasteritiheys 300 dpi
Sidonta Liimaselkä

Ilmoitusmyynti Saarsalo Oy
Roni Hurskainen, puh. 044 752 0320
Santeri Selin, puh. 044 238 0511
Valmiiden mainosaineistojen toimitus: tanja.lohiranta@ymparistojaterveys.fi

Kirjapaino Waasa Graphics Oy Vaasa
ISSN 0358-3333 (painettu)
ISSN 2669-8420 (verkkojulkaisu)