Ympäristö ja Terveys-lehti on vuonna 1970 perustettu ympäristöalan sitoutumaton ammattilehti.

Lehti tarjoaa ajankohtaista ja luotettavaa tietoa yritysten ja julkisen sektorin ympäristöasioista vastaaville, päättäjille, toimijoille, konsulteille sekä kaikille ympäristöasioista kiinnostuneille. Artikkelien kirjoittajia ovat alan eturivin asiantuntijat. Ympäristö ja Terveys-lehden keskeisiä aiheita ovat ympäristöterveys, ympäristönsuojelu, rakennettu ympäristö, alan lainsäädännön kehitys sekä ympäristötekniikka. Lehti ilmestyy kattavana lukupakettina kahdeksan kertaa vuodessa. Jokaisessa numerossa julkaistaan pääteeman lisäksi ajankohtaisia ympäristöalan uutisia ja tiedotteita.Toimitusneuvosto

Johtaja Jari Keinänen,
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja
Anne-Kaarina Lyytinen,
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen,
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikönpäällikkö, ympäristöneuvos
Anna-Maija Pajukallio,
Ympäristöministeriö
Yksikön päällikkö Katariina Serenius,
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

TILAUSHINNAT

Hinnat sis. ALV. 10%.

Kestotilaus 70,- Vuosikerta 75,- Irtonumero 12,-
Näköislehti 70,-
PAINETTU LEHTI + NÄKÖISLEHTI
Kestotilaus
98,- Vuosikerta 103,-

Opiskelijat -50% alennus painetun lehden tilaushinnoista.

ISSN 0358-3333 (painettu)
ISSN 2669-8420 (verkkojulkaisu)

Lehtitilausten tilaus- ja toimitusehdot

Uusin numero

NumeroTeematArtikkelitIlmestyminenMainosaineistot
1/2023Ympäristöterveys17.1.202317.2.202327.1.2023
2/2023Meluntorjunta15.2.202320.3.202327.2.2023
3/2023Ilmasto, ilmansuojelu, ilmanlaatu21.3.202325.4.20233.4.2023
4/2023Vesiensuojelu, vesihuolto24.4.202330.5.20238.5.2023
5/2023Rakennusterveys14.8.202315.9.202325.8.2023
6/2023Ympäristöalan hallinto11.9.202316.10.202325.9.2023
7/2023Kiertotalous, pilaantuneet maat16.10.202320.11.202330.10.2023
8/2023Luonnon monimuotoisuus10.11.202318.12.202324.11.2023

Artikkeliehdotukset:
Tanja Lohiranta, etunimi.sukunimi@ymparistojaterveys.fi

Yleistä

Ympäristö ja Terveys-lehden artikkelit ovat muodoltaan asia-artikkeleita tai tieteellisiä artikkeleita. Tapauskohtaisesti lehdessä julkaistaan myös kannanottoja tai mielipidekirjoituksia, joissa kirjoitustyyli on edellisiä vapaampi. Kirjoitukset julkaistaan suomeksi. Julkaistavien kirjoitusten tulee olla yleistajuisia ja teksteissä tulee välttää sellaista termistöä ja lyhenteitä, jotka eivät ole yleisesti alalla tunnettuja.
Toimitus pidättää oikeuden tehdä tekstiin muutoksia, palauttaa teksti korjattavaksi, valita julkaistavat kuvat tai olla julkaisematta materiaalia. Sovitun aineistopäivän ylittäminen voi johtaa artikkelin julkaisematta jättämiseen. Kirjoittaja vastaa tekstin asiasisällöstä ja siinä esitetyistä kannanotoista. Lehtien vastuu rajoittuu lainsäädännön mukaiseen päätoimittajalle kuuluvaan vastuuseen.
Jos kirjoittaja haluaa julkaista tekstin jossain toisessa julkaisussa, tästä on erikseen sovittava lehden toimituksen kanssa. Lehden toimituksella on oikeus julkaista lehdessä julkaistu artikkeli tai sen tiivistelmä myös sähköisessä muodossa näköislehdessä, omilla verkkosivuillaan ja some-kanavillaan. Lehteen tarjottavista artikkeliehdotuksista tulee sopia toimituksen kanssa vähintään kolme viikkoa ennen kirjoitusten aineistopäivää.

Artikkelin kirjoitusohjeet

Otsikko on muutaman sanan pituinen. Artikkeli alkaa ingressillä, jossa kerrotaan lyhyesti, muutamalla virkkeellä artikkelin ydinsisältö. Kirjoittajan nimen lisäksi artikkeliin merkitään kirjoittajan titteli ja toimipaikka. Nimettömiä kirjoituksia ei julkaista. Ingressin jälkeinen ensimmäinen tekstikappale on ilman väliotsikkoa, muuten väliotsikot ovat tekstissä suotavia. Tekstin muotoiluja tulee välttää. Tekstinkäsittelyohjelmien (Word) sisennyksiä, lihavointeja, tavutusta tai muita tehosteita ei pidä käyttää. Yksittäisten sanojen esiin nostamiseksi voi tehokeinona käyttää kursivointia tai lihavointia. Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä. Mikäli jokin asia halutaan korostaa tai esittää erikseen, esimerkiksi tietoruudussa, kehyksissä tai muulla tavoin, korostustavan voi kirjoittaa tekstin yhteyteen. Tekstissä käytetään kirjallisuusviitteitä maltillisesti. Mahdollinen kirjallisuus- tai lähdeluettelo sijoitetaan artikkelin loppuun. Jos lähteistä halutaan tehdä tekstiin viittaukset, ne voi merkitä tekstin oheen sulkuihin joko lyhyesti tekijätiedolla (tekijän nimi + vuosi) tai numeroviittauksella.
Artikkelin kirjoituksen pituustoivomus on 2–4 sivua (A4). Sivulla on noin 3 000 merkkiä välilyönteineen; kirjoituksen kokonaispituus enintään noin 12 000 merkkiä välilyönteineen. Teksti tallennetaan doc-, docx- tai rtf -muotoon. Artikkeli lähetetään toimitukseen sähköpostin liitetiedostona.

Tieteellisen artikkelin kirjoitusohjeet

Tutkimus kirjoitetaan järjestykseen: johdanto, aineisto ja menetelmät, tulokset, pohdinta sekä yhteenveto. Näitä osia seuraa kiitokset ja lähdekirjallisuus. Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä. Väliotsikot kirjoitetaan omille riveilleen. Kirjoittajan nimen lisäksi artikkeliin merkitään kirjoittajan titteli ja toimipaikka. Tieteellisen artikkelin pituustoivomus on 2–4 sivua (A4). Sivulla on noin 3 000 merkkiä välilyönteineen; kirjoituksen kokonaispituus enintään noin 12 000 merkkiä välilyönteineen. Teksti tallennetaan doc-, docx- tai rtf -muotoon. Artikkeli lähetetään toimitukseen sähköpostin liitetiedostona.

Kuvat

Kuvien tarkkuusvaatimus on 300 dpi. Toivotut kuvien paikat ja kuvatekstit ilmoitetaan sanallisesti kirjoituksessa. Kuvien lopullinen sijoittelu määräytyy artikkelin taiton mukaan. Kaaviot ja kuvat lähetetään sähköpostin liitteenä erillisinä tiedostoina, vaikka ne olisi upotettu myös tekstiin. Valokuvat jpg/png-muodossa, graafiset kuvat pdf-muodossa.
Kuvien lähettäjä vastaa kuvien julkaisuoikeudesta. Toimituksella on oikeus valita julkaistavat kuvat. Toimitus voi käyttää artikkelin kuvittamiseen myös omia kuva-aineistojaan. Toimitus ei palauta sille toimitettua materiaalia.

Julkaisija

Ympäristökustannus Oy
Gallen-Kallelankatu 8, 28100 PORI
puh. 044 750 0877
sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparistojaterveys.fi
www.ymparistojaterveys.fi
Y-tunnus 0366233-3
53. vuosikerta
Aikakausmedia ry:n jäsen
Mediatiedot 2023


Päätoimittaja
Kaarina Kärnä, 050 324 2464
Tuottaja Tanja Lohiranta, 044 526 6552
Asiakaspalvelu/Toimistonhoitaja Eevastiina Aura, 040 745 1491

Painosmäärä 1300 kpl
Lehden koko 170 x 242 mm
Painopinta-ala 142 x 210 mm
Palstoja 2
Palstan leveys 68 mm
Painomenetelmä Offset
Rasteritiheys 300 dpi
Sidonta Liimaselkä

Ilmoitusmyynti Saarsalo Oy
Roni Hurskainen, puh. 044 752 0320
Maria Turppa, puh. 044 981 8239

Valmiiden mainosaineistojen toimitus: tanja.lohiranta@ymparistojaterveys.fi

Kirjapaino Waasa Graphics Oy Vaasa
ISSN 0358-3333 (painettu)
ISSN 2669-8420 (verkkojulkaisu)