Ympäristö ja Terveys

Numero: 1/2019

Ympäristöterveys, tiedonhallinta

Nyt juhlitaan!
Kaarina Kärna
Terve ihminen terveissä tiloissa
Juha Pekkanen, Helsingin yliopisto; Jussi Lampi, THL; Tari Haahtela Helsingin yliopisto ja HUS; Ulla Haverinen-Shaughnessy, THL; Kyösti Haukipuro, KELA; Kaisa Jalkanen, THL; Kirsi Karvala, Työterveyslaitos; Sanna Lappalainen, Työterveyslaitos; Kari Reijula Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos; Hannele Rämö, Asumisterveysliitto; Markku Sainio, Työterveyslaitos; Anniina Salmela, THL; Mika Salminen THL; Tuula Vasankari, Filha ry ja Turun yliopisto; Anne Hyvärinen, THL
Radonin terveysvaikutukset sekä pitoisuudet päiväkodeissa ja kouluissa
Katja Kojo, STUK
Päiväkotien ääniympäristö
Pirjo Lonka-Huotari, Jyväskylän kaupunki
Ympäristöherkkyys esillä UBA:n konferenssissa
Esko Kukkonen
Yrityksissä käytetään yhä terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita sisältäviä tuotteita
Ilona Engblom, Anni Honkanen, Milla Popova, Hannamaria Yliruusi: Turun ammattikorkeakoulu
Legionelloosi – tartuntalähteiden selvittäminen Suomessa
Pia Räsänen,THL; Jaana Kusnetsov, THL; Sari Jaakkola, THL; Silja Mentula, THL; Piia Airaksinen, THL; Eeva Ruotsalainen, Helsingin yliopistollinen sairaala; Outi Lyytikäinen, THL
Työkalu kaivosvesien terveysriskien arviointiin – KAVERI-malli
Marjo Niittynen, Päivi Meriläinen, Ilkka T. Miettinen: THL
Haitalliset aineet aiheuttavat päänvaivaa ympäristörikosprosessissa
Katarina Björklöf, SYKE; Niina Viitala, KRP; Salla Finnilä, Aalto-yliopisto; Pirjo Korhonen, Kaakkois-Suomen ELY; Jaana Sorvari, Aalto-yliopisto
Mittaustulos ei ole koskaan oikein: Tuloksen epävarmuus on päätöksentekijän tärkeä apuväline
Teemu Näykki, Katarina Björklöf, Riitta Koivikko: Suomen ympäristökeskus
Kaikki keinot käyttöön kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi
Anna Melkas, Loimu ry
Kaikkien aikojen ensimmäinen Ympäristö ja Terveys-lehti
Kaarina Kärnä
Risto Aurola – mukana Ympäristö ja Terveys-lehden perustamisessa ja kehittämisessä
Tapio Välikylä
Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen järjestelmä
Juha Lahtela, YM
Sähköinen säilyttäminen ja arkistointi tiedonhallinnan muutoksessa
Tuula Seppo, Suomen kuntaliitto
VATI – ympäristöterveydenhuollon toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmä
Marina Häggman, Ruokavirasto
Innostu työssä ja työn ulkopuolella!
Kirsi Sippola, Hämeen ammattikorkeakoulu
Kirjaesittely: Maria Katajavuori, Kuoleman ja elämän kysymys
Valvonta käynnistää tai pysäyttää arvonmuodostuksen
Keijo Houhala
Poimintoja

Muut numerot