Ympäristö ja Terveys

Numero: 1/2020

Hiilijalanjälki hyvitetty
Kaarina Kärnä
Ilmansaasteet ja kuolleisuus kärjessä, tautitaakka yli kaksinkertainen – Ympäristöaltisteiden kansanterveysvaikutukset
Otto Hänninen1, Heli Lehtomäki1,2 ja Antti Korhonen1,2,  1Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2Itä-Suomen yliopisto
Voiko sisäilman haitallisuutta arvioida toksisuustesteillä?
Selma Mahiout, Työterveyslaitos ym.
Hyviä käytäntöjä katupölyn torjunnasta Helsingistä
Suvi Haaparanta, Helsingin kaupunki
Vähenevätkö puunpolton haitat asukasviestinnällä?
Maria Myllynen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Pohjaveden laadun seurantaa uusin menetelmin
Riina Tuominen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Talousvesiverkostoissa elää monimuotoinen mikrobiyhteisö
Tarja Pitkänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ym.
Pääkaupunkiseudun putkirikot ja viranomaisen rooli
Kia Aksela, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Paha, hyvä sinilevä?
Kristiina Vuorio, Sanna Suikkanen, Harri Kankaanpää ja Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus
Kestävän liikkumisen lisäämisestä kansanterveydellisiä ja -taloudellisia hyötyjä
Paula Väisänen, Marja Tommola ja Silja Ngobese, Valonia
Vuoden terveystarkastaja valitaan 19. kerran
Kaarina Kärnä
Biomuovit hyvässä ja pahassa, ratkaisevatko biomuovit ongelmat
Helena Dahlbo ja Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus
Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos, iso toimija Oulun seudulla – Ympäristöterveydenhuollon yksikön päällikkö Irmeli Röning-Jokinen
Tapio Välikylä
Ympäristökustannus Oy näkee tulevaisuudessakin mahdollisuuksia
Kaarina Kärnä
Kirjaesittely: Juha Kauppinen, Monimuotoisuus
Poimintoja

Muut numerot