Ympäristö ja Terveys

Numero: 1/2021

Ympäristöterveys

Perinteitä
Kaarina Kärnä
Sisäilma ja sairastumisen riski – faktaa ja fiktioita
Juha Pekkanen, Helsingin Yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveet tilat -toimintamalli
Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö ja Katja Outinen, valtioneuvoston kanslia
Koronaviruksen jätevesiseuranta
Tarja Pitkänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Helsingin yliopisto sekä Anssi Lipponen, Anna-Maria Hokajärvi, Annastiina Rytkönen, Ilkka Miettinen ja Carita Savolainen-Kopra, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ilmanvaihdon merkitys virusten leviämisessä
Risto Kosonen, Aalto-yliopisto
Tartuntatautien leviäminen liikenteen solmukohdissa
Ilpo Kulmala, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Kemikaalisääntely suojelee terveyttä ja ympäristöä
Sari Tuhkunen ja Paula Haapasola, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Uuteen juomavesidirektiivin lisätyt haitta-aineet
Panu Rantakokko, Jani Koponen, Päivi Ruokojärvi, Riikka Airaksinen ja Eva Kumar, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Talousveden häiriötilanteet ja niistä tehtävät ilmoitukset ja yhteenvedot
Jaana Kilponen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira ja Anne-Kaarina Lyytinen, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Asunnontarkastuksiin lisää yhdenmukaisuutta
Outi Lepistö, EnviroVet
Tarkastelussa vainajien säilyttäminen
Annamari Niskanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtion palvelut
Terveydensuojelu hautaamisessa
Heli Laasonen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira ja Anne-Kaarina Lyytinen, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Sisätilojen punkit – esiintyminen ja työperäinen altistuminen
Kirsi Vedenpää, Viivi Ahonen, Jenni Tirkkonen, Maija Kirsi ja Sirpa Pennanen, Työympäristölaboratoriot, Työterveyslaitos
Saana Laakkonen on Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry:n uusi puheenjohtaja
Kaarina Kärnä
Kirjaesittely: Juhani Knuuti, Kauppatavarana terveys
Vastuu ympäristöterveydestä ja luonnon monimuotoisuudesta ei saa olla sattuman varassa
Kaarina Davis
Poimintoja

Muut numerot