Ympäristö ja Terveys

Numero: 1/2022

Ympäristöterveys

Ikkuna vihreään
Kaarina Kärnä
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen yhteiskunnassa – Voivatko luontopohjaiset ratkaisut olla avuksi?
Saara Lilja
Pääkaupunkiseudun sopeutumistyö: mitä nyt – ja mitä seuraavaksi?
Maaria Parry, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Lähivihreän hyvinvointivaikutukset – tietopaketti
Nufar Finel, Suomen ympäristökeskus
Sisäilmakorjausten priorisointi, mistä tukea päätöksentekoon?
Kaisa Mäntynen, Jussi Niemi ja Hanne Lindqvist, Suomen Kuntaliitto ry
Mikromuoveille altistuminen ja niiden mahdolliset terveysvaikutukset
Merja Korkalainen, Riikka Airaksinen, Panu Rantakokko ja Päivi Ruokojärvi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Päivi Fjäder, Suomen ympäristökeskus
Kansallinen kemikaaliohjelma
Hinni Papponen, ympäristöministeriö
Otsonoinnin turvallinen käyttö
Hanna Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö; Hanna Leppänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Hannu T. Mattila, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö
Reseptilääkkeiden käyttö tuulivoimatuotantoalueiden ympäristössä
Anu Turunen1, Pekka Tiittanen1, Tarja Yli-Tuomi1, Timo Lanki1,2,3 ja Maarit J. Korhonen4
1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ympäristöterveys, Kuopio
2 Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Kuopio
3 Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos, Kuopio
4 Turun yliopisto, Biolääketieteen laitos, Turku
Tuulivoiman ja tieliikenteen melun terveysvaikutukset
Valtteri Hongisto, Jenni Radun, Henna Maula, Pekka Saarinen, Jukka Keränen ja Reijo Alakoivu, Turun ammattikorkeakoulu, Rakennetun ympäristön tutkimusryhmä
Kirjaesittely: Suomen ympäristöhistoria 1700-luvulta nykypäivään, Toim. Esa Ruuskanen, Paula Schönach ja Kari Väyrynen
Poimintoja

Muut numerot