Ympäristö ja Terveys

Numero: 1/2023

Ympäristöterveys

Ympäristöterveyspäivien tunnelmissa
Kaarina Kärnä
Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi työpaikalla
Päivi Isokääntä ja Sirpa Rautiala, Työterveyslaitos
Terveydellisen merkityksen arviointi sisäilmatilanteissa
Hanna Keränen, Aki Vuokko ja Pirjo Korenius, Työterveyslaitos; Markku Sainio, HUS; Elina Tulenheimo-Eklund, Työterveyslaitos sekä Kari Reijula, Helsingin yliopisto
Asunnon ominaisuuksien vaikutus autoliikenteen melun häiritsevyyteen
Tarja Yli-Tuomi, Tytti Pasanen, Anu Turunen ja Pekka Tiittanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Timo Lanki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Itä-Suomen yliopisto
Uusi ohje viranomaisille: Puun pienpolton savuhaittatapausten käsittely
Katja Ohtonen, ympäristöministeriö
Puunpoltto, pienhiukkaset ja elinajanodote
Otto Hänninen, Antti Korhonen ja Heli Lehtomäki Zrim, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Rakennusten vesilaitteistojen riskinarviointi ja -hallinta: Legionellabakteeri
Paul Streng, Lapin aluehallintovirasto
Kemikaalien riskinarviointi
Panu Rantakokko, Merja Korkalainen, Riikka Airaksinen ja Päivi Ruokojärvi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Yleisimmät juomaveteen liittyvät kemialliset riskit
Merja Korkalainen, Panu Rantakokko, Päivi Ruokojärvi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Nanomateriaalien terveysriskit työympäristössä
Kukka Aimonen, Työterveyslaitos
Kohdekohtainen riskinarviointimalli käyttöön Helsingin terveydensuojeluvalvonnassa
Lotta Kivikoski, Helsingin kaupunki
Kuntokato kuriin kaupunkisuunnittelulla
Jari Lyytimäki ja Linda Karjalainen, Suomen ympäristökeskus; Katariina Kiviluoto, Turun ammattikorkeakoulu ja Jonne Silonsaari, Jyväskylän yliopisto
Kirjaesittelyt:
    Harri Virtanen, Trauma ja luonto
    Maria Katajavuori, Valas lasimaljassa
Poimintoja

 

 

Muut numerot