Ympäristö ja Terveys

Numero: 2/2018

Vesiensuojelu, vesihuolto

Kalabaliikki
Kaarina Kärnä
Talousvesisäännösten muutokset – Riskienhallinta korostuu talousveden valvonnassa
Jarkko Rapala, sosiaali- ja terveysministeriö
Epidemiaselvitystyö edistää talousvesiturvallisuutta
Sari Huusko, Ilkka Miettinen, Outi Zacheus, Tarja Pitkänen ja Ruska Rimhanen-Finne, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Pienten vesihuolto-osuuskuntien erityispiirteet ja tyypilliset haasteet
Jaakko Gustafsson
Vesilaitosten kaivojen kunto ja siihen vaikuttavat tekijät – Videokuvaus apuna vedenottokaivojen kunnossapidossa
Timo Friman ja Jaana Mäki-Torkko, Pöyry Finland Oyj
Kuivasanitaation mahdollisuudet vesihuollossa ja vesien suojelussa
Eeva-Liisa Viskari, Tampereen ammattikorkeakoulu; Susanna Pakula, Käymäläseura Huussi ry; Riikka Vilpas ja Suvi Lehtoranta, Suomen ympäristökeskus
Lääkeaineet ja mikromuovit ympäristössä
Päivi Fjäder, Lauri Äystö ja Julia Talvitie, Suomen ympäristökeskus
Happamien sulfaattimaiden vesistöhaitat seuranta- ja tutkimustiedon valossa
Kari-Matti Vuori, Suomen ympäristökeskus
Haitalliset aineet kaupunkiympäristössä – Kaupunkien vähentämistoimenpiteiden askelmerkit
Hannamaria Yliruusi, Katariina Kiviluoto ja Piia Leskinen, Turun ammattikorkeakoulu
Kulttuurisäätiöstä Itämeren pelastajaksi – John Nurmisen Säätiön Itämerityö
Marjukka Porvari, John Nurmisen Säätiö
Pseudomonas aeruginosan arvoitus
Kaarina Kärnä
Väitös: Jokien kunnostuksessa tärkeää on vähentää maa- ja metsätaloudesta jokeen päätyvää kuormitusta
Kirjaesittely: Jorma Keskitalo, Rajaton vesi, rajalliset vesivarat
Poimintoja

 

Muut numerot