Ympäristö ja Terveys

Numero: 2/2019

Meluntorjunta

Kirjaston hiljaisuus
Kaarina Kärnä
Ääniympäristön kustannusvaikutukset rakennusten käyttäjille ja rakentajille
Mikko Kylliäinen, A-insinöörit, akustiikkasuunnittelu Tampere
Hybridi haastaa akustiikan
Erno Huttunen ja Pekka Taina, Helimäki Akustikot Oy
Tampereen melulinjauksien päivitys
Ari Elsilä, Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö
Laiteäänet rakennetussa ympäristössä
Rauno Pääkkönen, A-insinöörit, akustiikkasuunnittelu Tampere
Meluntorjunnan hyöty-haitta-tarkastelu
Erkki Pärjälä, Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Ympäristöherkkyys
Markku Sainio, Työterveyslaitos
Ympäristömelun häiritsevyys ja hyväksyttävyys – tapauksena tuulivoima
Sari Janhunen, Vihdin kunta
Raideliikenteen aiheuttamat tärinähaitat ratkaistaan yhdessä
Anne Kangasaho ja Siru Parviainen, Sitowise Oy
Stabilointirakenteen teknistaloudellinen soveltuvuus liikennetärinän vaimennukseen aluesuunnittelun näkökulmasta
Timo Huhtala, A-insinöörit, akustiikkasuunnittelu Tampere
Ikkunoiden ääneneristävyyden parantaminen raideliikennemelun torjuntakeinona
Ilkka Niskanen, WSP Finland Oy
Meluvaikutusten arviointikriteerit väylähankkeiden meluntorjunnan mitoituksessa
Olli Kontkanen, Sitowise Oy
Ylijäämämaiden hyödyntäminen meluntorjunnassa -case Tampere
Tiina Kumpula, Sitowise Oy
Tieliikennemelun häiritsevyys pääkaupunkiseudulla
Tarja Yli-Tuomi, Anu W. Turunen ja Pekka Tiittanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Timo Lanki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Itä-Suomen yliopisto
Kari Pesonen – meluntorjuntaa koko elämä
Tapio Välikylä
Kirjaesittely: Outi Ampuja, Hyvä hiljaisuus

Muut numerot