Ympäristö ja Terveys

Numero: 2/2021

MELUNTORJUNTA

Perjantai-illan äänimaailma
Kaarina Kärnä
Melu rakentamisen ohjaajana
Mikko Kylliäinen, A-Insinöörit
Viranomaisyhteistyö meluhaitan rajoittamisessa
Erkki Pärjälä, Kuopion kaupunki/alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Runkomelun nykyaikaiset mallinnusmenetelmät
Benjamin Oksanen, Jesse Lietzén, Timo Huhtala ja Mikko Kylliäinen, A-Insinöörit
Raideliikenteen tärinää taltuttamassa
Pekka Taina, Sitowise Oy
Kaupunkien melulinjaukset asemakaavoituksessa
Sirpa Lappalainen, WSP Finland Oy
Raide-Jokeri-pikaraitiolinjan työmaanaikaiset melusuojaukset
Olli Kontkanen, Johannes Oksanen ja Jarno Kokkonen, Sitowise Oy
Tuulivoimarakentaminen ja sen tulevaisuus Suomessa
Karoliina Joensuu, FCG Finnish Consulting Group Oy
Kirjaesittely: Kimmo Ohtonen, Metsä elää
Eri ympäristömelulähteiden häiritsevyys Suomessa
Anu Turunen ym., Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Melu ympäristölupamenettelyssä – oikeuskäytäntöä
Mika Seppälä, Korkein hallinto-oikeus
MIPin yrittäjä ja omistaja Jouni Lukkari: ”Yrittäjän tehtävä on olla sitkeä ja pysyä positiivisena”
Katariina Valkeinen
Ympäristömelun vaikutusten mittaaminen kyselytutkimuksin
Kari Pesonen, Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy
Hiljaisuus on ekologinen arvo, joka kuvastaa ekosysteemien terveyttä
Kaarina Davis

Muut numerot