Ympäristö ja Terveys

Numero: 2/2021

MELUNTORJUNTA

Perjantai-illan äänimaailma
Kaarina Kärnä
Melu rakentamisen ohjaajana
Mikko Kylliäinen, A-Insinöörit
Viranomaisyhteistyö meluhaitan rajoittamisessa
Erkki Pärjälä, Kuopion kaupunki/alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Runkomelun nykyaikaiset mallinnusmenetelmät
Benjamin Oksanen, Jesse Lietzén, Timo Huhtala ja Mikko Kylliäinen, A-Insinöörit
Raideliikenteen tärinää taltuttamassa
Pekka Taina, Sitowise Oy
Kaupunkien melulinjaukset asemakaavoituksessa
Sirpa Lappalainen, WSP Finland Oy
Raide-Jokeri-pikaraitiolinjan työmaanaikaiset melusuojaukset
Olli Kontkanen, Johannes Oksanen ja Jarno Kokkonen, Sitowise Oy
Tuulivoimarakentaminen ja sen tulevaisuus Suomessa
Karoliina Joensuu, FCG Finnish Consulting Group Oy
Kirjaesittely: Kimmo Ohtonen, Metsä elää
Eri ympäristömelulähteiden häiritsevyys Suomessa
Anu Turunen ym., Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Melu ympäristölupamenettelyssä – oikeuskäytäntöä
Mika Seppälä, Korkein hallinto-oikeus
MIPin yrittäjä ja omistaja Jouni Lukkari: ”Yrittäjän tehtävä on olla sitkeä ja pysyä positiivisena”
Katariina Valkeinen
Ympäristömelun vaikutusten mittaaminen kyselytutkimuksin
Kari Pesonen, Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy
Hiljaisuus on ekologinen arvo, joka kuvastaa ekosysteemien terveyttä
Kaarina Davis