Ympäristö ja Terveys

Numero: 2/2022

Alueiden käyttö

Vetovoimaa ja hyvinvointia
Kaarina Kärnä
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus etenee
Anna-Leena Seppälä, ympäristöministeriö
Ajantasaista ohjeistusta luontoselvitysten laadintaan ja luontovaikutusten arviointiin
Katariina Mäkelä ja Pälvi Salo, Suomen ympäristökeskus
Ympäristöterveys ja yhdyskunnat
Aila Halonen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristömeluasetus
Ari Saarinen, ympäristöministeriö
Yhteistyöllä kohti laaja-alaisesti kestäviä kaupunkeja ja kuntia
Virve Hokkanen, ympäristöministeriö
Ekosysteemipalvelut kaupunkisuunnittelussa – Miksi, miten ja mihin suuntaan
Elina Kalliala ja Jani Järvi, Ramboll Finland Oy
Digitaalisella tiedolla parempaa elinympäristöä
Jemina Suikki, Satu Taskinen ja Tuija Pakkanen, ympäristöministeriö
Rakennusten elinkaariominaisuudet
Tarja Häkkinen, Suomen ympäristökeskus ja Jyrki Tarpio, Tampereen yliopisto
Helmi-ohjelmassa hoidetaan, kunnostetaan ja ennallistetaan elinympäristöjä enemmän kuin koskaan
Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöministeriö
Soidensuojelun täydennysehdotus ottaa huomioon suoluonnon monimuotoisuuden
Kaisu Aapala, Aino-Maija Määttänen ja Linda Kartano, Suomen ympäristökeskus
Kirjaesittelyt:
• Kansallispuistojen kultainen opas, Toim. Jonna Saari
• Silja Keränen, Missä syrjä sijaitsee? – Kun kaupunki ei ole kaikki
Poimintoja

Muut numerot