Ympäristö ja Terveys

Numero: 2/2023

Meluntorjunta

Helinä
Kaarina Kärnä
Meluntorjunta murroksessa – ajatuksia ja linjauksia melun huomioimiseksi maankäytön suunnittelussa
Larri Liikonen, Uudenmaan ELY-keskus
Meluntorjuntavaihtoehdot kaavoituksessa ja sen jälkeen
Mikko Kylliäinen, A-insinöörit
Meluntorjunnan suunnittelu Espoo-Salo-ratasuunnittelussa
Annika Salokangas, Turun Tunnin Juna Oy ja Ilkka Niskanen, WSP Finland Oy
Uusien raitiolinjojen meluvaikutukset ja niiden hallinta rakennetussa ympäristössä
Johannes Oksanen, Sitowise Oy
Melu ja välke tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksia mitoitettaessa
Jari Hosiokangas, Ramboll Finland Oy
Puolustusvoimien ampumatoiminta: neljännesvuosisata meluntorjuntaa
Tapio Lahti, TL Akustiikka; Timo Markula ja Mika Hanski, HMMT Partners Oy sekä Asko Parri, Puolustusvoimat
Liikennöivän rautatiekaluston liikennetärinää ja runkomelua aiheuttavien voimien suuruuksien arviointitutkimus
Vesa Vähäkuopus, Sitowise Oy
Rautatietärinän vaimennusmenetelmien vertailu 2D-mallinnuksen keinoin
Sanni Leimi, Welado Oy
Lukunurkan lukuvinkit
Poimintoja

Muut numerot