Ympäristö ja Terveys

Numero: 2/2024

Turvallinen elinympäristö

Turvallisen elinympäristön uhkakuvat
Kaarina Kärnä
Poly- ja perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) – fluoriatomista tefloniin
Panu Rantakokko, Merja Korkalainen, Riikka Airaksinen ja Päivi Ruokojärvi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
PFAS-yhdisteet elintarvikkeissa
Kaarina Kärnä
PFAS-yhdisteet kuluttajatuotteissa ja markkinavalvonta
Petteri Talasniemi, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes
Poly- ja perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) talousvedessä
Panu Rantakokko1, Heli Laasonen2, Merja Korkalainen1, Riikka Airaksinen1 ja Päivi Ruokojärvi1
1Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
2Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
PFAS-yhdisteet ympäristössä
Jussi Reinikainen, Suomen ympäristökeskus (Syke)
PFAS-yhdisteet kiertotaloudessa
Timo Seppälä, Suomen ympäristökeskus (Syke)
Mitä EU-tasolla on meneillään PFAS-yhdisteiden riskien hallitsemiseksi?
Tiina Santonen, Työterveyslaitos
PFAS-yhdisteiden terveysriskit
Merja Korkalainen, Riikka Airaksinen, Merja Häkkinen, Jani Koponen, Eva Kumar, Päivi Ruokojärvi ja Panu Rantakokko, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Lutikat sisätiloissa
Titta Manninen, Valvira
Yleiskatsaus norovirukseen
Leena Maunula ja Janne Lunden, Helsingin yliopisto sekä Mari Nevas, Espoon seudun ympäristöterveys, Espoon kaupunki
Vihreän vedyn ja ammoniakin tuotannon vaikutukset ympäristöön ja huoltovarmuuteen
Valtteri Manninen ja Kari Laasasenaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Kirsi Spoof-Tuomi, Vaasan yliopisto
Kirjaesittely: Iida Turpeinen, Elolliset

Muut numerot