Ympäristö ja Terveys

Numero: 2/2016

Metsät – Hyvinvointia ja virkistystä

•Metsien merkityksestä
Tapio Välikylä
•Biojalostamoinvestoinnit merkitsevät lisää hakkuita
Jyrki Kangas
•Tulevaisuus tehdään nyt myös metsäalalla
Hannes Mäntyranta
•Suosittu Metso-ohjelma jatkuu
Kimmo Syrjänen
•Metsien käyttö ja kaavoitus
Jyrki Haataja
•Metsähallituksen monikäyttömetsät kätkevät sisäänsä 10 000 vuotta Suomen historiaa
Hanna Kelola-Mäkeläinen
•Lähimetsän asiantuntijoita ovat asukkaat
Hanna Savisaari
•Kaupunkimetsien merkitys hyvinvoinnille
Liisa Tyrväinen
•Metsästä sydämen äänellä
Anneli Jussila
•Taudinaiheuttajien esiintyminen kaupunkinaakoissa
Timo Nieminen ym.
•Konttikaasut vaarantavat terveyden
Päivi Ingrid Siren
•Poimintoja