Ympäristö ja Terveys

Numero: 2/2017

Meluntorjunta

•Melu ei ole hyvästä
Kaarina Kärnä
•Miten ympäristömelua pitäisi mitata, jotta tulos edustaisi koettua häiritsevyyttä?
Valtteri Hongisto, Turun ammattikorkeakoulu
•Melun määrän arviointi ja laadun erityispiirteet
Tapio Lahti, TL Akustiikka
•Melun vaikutukset asuntojen arvoon ja rakennuskustannuksiin
Jukka Kettunen, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Mikko Kylliäinen, Henry Niemi ja Timo Huhtala, A-Insinöörit
Suunnittelu Oy

•Lasitettujen parvekkeiden ääneneristävyyden suunnitteluohje
Mikko Kylliäinen, Ville Kovalainen ja Timo Huhtala
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

•Ääniympäristön laadun huomioiminen Helsingin yleiskaavassa
Christina Suomi, Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto
•Teollisuuden melu asuinalueiden suunnittelun haasteena
Jari Hosiokangas, Ramboll Finland Oy
•Lentokonemelun hallinta Helsinki-Vantaan lentoasemalla
Mikko Viinikainen, Satu Routama, Tuomo Leskelä, Tuomo Linnanto ja Johanna Kara
Finavia Oy

•Äänitasomittareita ja analysaattoreita jo 30 vuotta
•Suomalaisen ääniympäristön muuttuminen 100 vuoden aikana
Outi Ampuja, Helsingin yliopisto ja Liikenteen turvallisuusvirasto
•Hiljaisten alueiden selvittäminen maakuntatasolla
Anne Savola, Satakuntaliitto
•Melu asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa
Pertti Metiäinen, Valvira
•Kirjaesittely: Henry Nygård, Kuopasta kiertotalouteen – Suomen yhdyskuntajätehuollon historia

Muut numerot