Ympäristö ja Terveys

Numero: 3/2019

Vesiensuojelu, vesihuolto

Maailman vesipäivä
Kaarina Kärnä
Vesiympäristölle haitalliset ja vaaralliset aineet – tarkkaillaanko niitä?
Pirjo Korhonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympäristövastuuyksikkö ja Heidi Ahkola, Suomen ympäristökeskus
Sopeutuminen kestävän sinisen kasvun edellytyksenä
Anna-Stiina Heiskanen, Suomen ympäristökeskus; Turo Hjerppe, Suomen ympäristökeskus ja Jukka Similä, Lapin yliopisto
Vantaanjoen kipsihanke – maatalouden vesiensuojelua yhteistyössä
Anu Oksanen, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Vedenlaadun mittauksia Biotalousinstituutissa
Samuli Lahtela, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti
Arjen valinnoilla puhtaampi Itämeri
Merja Ahonen ja Minna Keinänen-Toivola, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Teknologia-osaamisalue
Tulvahallintayhteistyöllä vähennetään Itämeren saastekuormaa
Hanna Rissanen ja Minna Keinänen-Toivola, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Teknologia-osaamisalue
Hulevesien hallinta voi olla odotettua monimutkaisempi kysymys
Jaakko Gustafsson
Mihin vesihuolto on menossa?
Sanna Hakkarainen ja Eija Raimovaara, Hämeen ammattikorkeakoulu
EPSE-teknologialla metallit saostuvat jätevesistä
Tapio Välikylä
Tautitaakka auttaa hahmottamaan ja välttämään terveysriskejä
Jouni Tuomisto ja Heli Lehtomäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Uima-allas- ja märkätilojen pintahygienia kuntoutuslaitoksissa ja hotelleissa
Lotta Kivikoski, Helsingin kaupunki, ympäristöterveysyksikkö
Ympäristö ja Terveys-lehden viisi vuosikymmentä
Tapio Välikylä
Jouko Tuomisto – mister ympäristöterveys
Tapio Välikylä
Anne Kotiharju laatii Ympäristö ja Terveys-lehden oivaltavat palindromit
Kaarina Kärnä
Kirjaesittely: Jorma Luhta ja Seija Paasonen, Revontulet
Poimintoja

Muut numerot