Ympäristö ja Terveys

Numero: 3/2024

Ympäristöalan hallinto

Yhden luukun palvelumalli
Kaarina Kärnä
Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen tällä hallituskaudella
Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö
Elinympäristö muuttuu – mitä se tarkoittaa terveydensuojelulle nyt ja tulevaisuudessa?
Kaisa Mäntynen ja Johanna Mäkinen, Suomen Kuntaliitto ry sekä Anniina Salmela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ympäristöasioiden yksi luukku vauhdittaa puhdasta siirtymää
Johanna Korpi, ympäristöministeriö
Tarve kuntien ympäristöviranomaisten yhdelle luukulle
Marko Nurmikolu, Suomen Kuntaliitto ry
Asunnon terveyshaittaepäilyn käsittely viranomaisessa
Titta Manninen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira
Katsaus oikeuskäytäntöön tupakkalain soveltamisesta
Isabella Lencioni, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira
Sisämelu viranomaistyössä
T
ytti P. Pasanen1, Timo Lanki1,2, Tarja Yli-Tuomi1, Taina Siponen1 ja Pekka Taimisto1
1Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2Itä-Suomen yliopisto
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset tuulivoimahankkeita koskevassa vaikutusten arvioinnissa
Lari Hölttä, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Tuulivoiman hyväksyttävyyden ja luontovaikutusten tutkimuksesta apua myös voimaloiden sijoittamispäätöksiin
Eija Pouta ja Anne Toivanen, Luonnonvarakeskus (Luke)
Äänimaisema-analyysi taajamien ääniympäristön suunnittelussa
Kari Pesonen, Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy
Barometreillä tietoa yritysten ja kansalaisten kiertotalousasenteista ja -toimista
Tiina K. M. Karppinen ja Kati Pitkänen, Suomen ympäristökeskus
Elintarvikejätteen vähentäminen ja lajittelu – uusia säännöksiä
Sirje Stén, ympäristöministeriö
Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry täyttää 50 vuotta
Tapio Välikylä
Kirjaesittely: Ulla Donner, Luonnollinen näytelmä

Muut numerot