Ympäristö ja Terveys

Numero: 3/2016

Ympäristöalan hallinto

• Hallinto uudistuu – entä sisältö
Tapio Välikylä
• Ympäristöterveydenhuolto osaksi uusia maakuntia – miten ehdotukseen päädyttiinkään?
Jari Keinänen
• Kuntien viranomaistoiminnot hallinnon myllerryksessä
Jarno Parviainen
• Ympäristöterveysvaikutukset huomioon päätöksenteossa
Tarja Hartikainen ja Aila Halonen
• Katsaus ympäristönsuojelulain uudistamishankkeeseen
Oili Rahnasto
• Uuden edessä – Kuluttajapalveluiden valvonta valtiollistetaan
Kaarina Kärna
• Tupakkalain kokonaisuudistus
Laura Terho
• Asiakirjojen oikeaoppinen käsittely ja arkistointi ympäristöterveydenhuollossa
Tuula Seppo
• Modernia viestintää Helsingin ympäristökeskuksessa
Johanna Joutsiniemi
• Asumiskielto annetaan harvoin
Saana Pusaa ja Mari Järvenmäki
• Maailman terveysjärjestön kansainvälinen terveyssäännöstö – Alusten saniteettitarkastukset
Tomi Jormanainen
• METSO – Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma
Jani Seppälä

Muut numerot