Ympäristö ja Terveys

Numero: 4/2020

Vesiensuojelu ja vesihuolto

Vesi on meidän
Kaarina Kärnä
Suomessa innovoitua kipsikäsittelyä viedään maailmalle Gypsum Initiative -hankkeessa
Marjukka Porvari ja Anna Saarentaus, Puhdas Itämeri -hankkeet, John Nurmisen Säätiö
Tulvanhallintayhteistyöllä uusia keinoja Itämeren saastekuorman vähentämiseksi
Hanna Rissanen ja Minna Keinänen-Toivola, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Teknologia-osaamisalue
Ravinteet hyvässä ja pahassa
Kalle Santala ja Kirsi Jokela, Tulevaisuuden biotalous, Lapin ammattikorkeakoulu
Tieliikenne, tekonurmikentät ja muovipelletit ovat merkittäviä mikromuovin lähteitä meriympäristöön
Tapio Välikylä
EU:n tarkkailulistan aineet pintavesissä -kartoitustulokset 2015–2018
Ville Junttila, Katri Siimes ja Jukka Mehtonen, Suomen ympäristökeskus
Uusia menetelmiä pienten virtavesien tilan arviointiin
Jukka Aroviita, Suomen ympäristökeskus ym.
Pohjavesistä riippuvaiset ekosysteemit tarkastelussa
Janne Tolonen, Valonia, Jarkko Leka, Valonia ja Maria Mäkinen, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Saastuminen ja vesiensuojelu eletyssä jokiympäristössä
Ilona Hankonen, Turun yliopisto
Vesistöjen ekologisen tilan ennakkoarviointi tärkeä osa hankkeiden riskienhallintaa
Ville Koskimäki, Mikko Tolkkinen ja Kaisa Vähänen, AFRY Finland Oy, Ympäristö
Alueellisten vesiensuojeluyhdistysten toimintaa tehostetaan valtakunnallisesti
Heikki Helle ja Ari Huhtala, VESY-Suomi-hanke, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto
Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesiyhteistyön strategia – yhteistyötä ja yhteisiä toimenpiteitä hajakuormituksen vähentämiseksi
Virve Ståhl, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Lääkejäämien esiintyminen sairaalajätevedessä – Tapaus TYKS
Lauri Äystö, Suomen ympäristökeskus ym.
Vesihuollon luonnollinen monopoli – vesihuoltopalvelujen yksityistäminen puhuttaa
Jaakko Gustafsson
Välimeren alueen merikilpikonnat tarvitsevat suojelua
Sarianna Nikkola-Tsatsouli
Kirjaesittelyt:
Panu Pihkala, Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo
Panu Pihkala, Mieli maassa? Ympäristötunteet
Milla Peltonen, Erakot
Poimintoja

 

Muut numerot