Ympäristö ja Terveys

Numero: 4/2021

Vesiensuojelu, vesihuolto

Sinilevämies
Kaarina Kärnä
Hyvän vesihuollon kriteerit kestävän toiminnan kannustimina
Osmo Seppälä, Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Juomavesidirektiivi tuo paikkatiedon osaksi terveydensuojelun riskinarviointia ja riskienhallintaa
Mirjam Orvomaa ja Jarkko Rapala, sosiaali- ja terveysministeriö
Yhteisellä asialla – viranomaisyhteistyöhön puhtia kokeilukulttuurin kautta
Piia Kepanen, Keski-Suomen ELY-keskus ja Nina Pimiä, Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi
Vuoden terveystarkastajat 2021 ovat Heidi Colliander ja Piia Kepanen Jyväskylästä
Kaarina Kärnä
Vesihuollon kehittämissuunnitelma yhdyskuntien kehittämistyön välineenä
Jaakko Gustafsson, Suomen ympäristökeskus SYKE
Digitaalinen suojelusuunnitelma tuo pohjaveden suojelun lähemmäksi kuntalaista
Jaana Mäki-Torkko, Jaana Sunell ja Liisa Koivulehto, Ramboll Finland Oy
Kehityspolku voi joskus olla kivinen
Mirja Hurskainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Uppopuupuhdistamoilla tehoa hajakuormituksen hillintään
Kari-Matti Vuori, Suomen ympäristökeskus SYKE
Tavoitteena puhtaat hulevedet
Anita Salo, BK-Hydrometa Oy
Lääkeaineiden päästöt ja niiden hallinta Itämeren alueella
Noora Perkola, Lauri Äystö, Ville Junttila, Katri Siimes ja Jukka Mehtonen, Suomen ympäristökeskus SYKE
Metallien uudet ympäristölaatunormit haastavat riskinarvioijat ja vesistöjen luokittelijat
Matti T. Leppänen, Suomen ympäristökeskus SYKE
60 vuotta täyttävä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys: Vastuullista ja pitkäjänteistä yhteistyötä
Juhapekka Rantanen ja Jukka Mattila, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Seilaa sinäkin siististi!
Ida Sandberg, Pidä Saaristo Siistinä ry
Kun vesistöä hoitaa, maakin tervehtyy
Kaarina Davis
Ympäristöterveyttä kehittämässä – ideoista tekoihin
Heidi Colliander ja Piia Kepanen
Kirjaesittely: Tomi Kontio, Kansallispuistojen kutsu

Muut numerot