Ympäristö ja Terveys

Numero: 4/2022

Vesiensuojelu, vesihuolto

Vedessä
Kaarina Kärnä
Juomavesidirektiiviä pannaan täytäntöön monella rintamalla
Jarkko Rapala, sosiaali- ja terveysministeriö
Hyväkuntoisesta kaivosta hyvälaatuista kaivovettä
Outi Zacheus ja Ilkka Miettinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Vesihuollon häiriötön toiminta on keskeinen osa perusturvallisuutta
Jaakko Gustafsson
Vuoden terveystarkastaja 2022 on elintarviketarkastaja Hanna-Kaisa Mäkelä Helsingistä
Kaarina Kärnä
Haja-asutusalueen jätevesihuollon hallintokäytänteet Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa
Vuokko Laukka, Suomen ympäristökeskus, Elisangela Heiderscheidt, Oulun yliopisto ja Inga Herrmann, Luleån teknillinen yliopisto
Yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen ympäristö- ja terveysriskit
Vuokko Laukka, Jyrki Laitinen, Janne Juntunen, Niina Kotamäki ja Katri Siimes, Suomen ympäristökeskus
Arto Laikari, Maria Dubovik ja Ville Rinta-Hiiro, VTT
Ilkka Miettinen ja Päivi Meriläinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Vedet eivät pysy puhtaina ilman tekoja – nyt nostetaan vesiensuojelun tehoja
Antton Keto ja Sini Olin, ympäristöministeriö
Kolmas vesienhoitokausi alkoi – uudet suunnitelmat ohjaavat vesiensuojelua
Turo Hjerppe, ympäristöministeriö
WaterPlus-hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä vesistöjen puhdistamiseen
Niina Laurila, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Joonas Kahiluoto, Anna-Riina Mustonen ja Timo Pyhälahti, Suomen ympäristökeskus
Vesistövisiot rakentavat suuntaa ja alustaa yhteistyölle
Lasse Peltonen, Itä-Suomen yliopisto; Marko Keskinen, Aalto-yliopisto; Mika Marttunen, Suomen ympäristökeskus ja Milla Torkkel, Hämeen ELY-keskus
Sedimenttien haitallisten ympäristövaikutusten hallinta
Jani Häkkinen, Suomen ympäristökeskus; Nina Lehtosalo, ympäristöministeriö ja Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus
Maankäytön vaikutus pintavesien laatuun mustaliuskealueilla
Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, Eija Hyvönen, Jouni Lerssi, Hilkka Arkimaa ja Jaakko Auri, Geologian tutkimuskeskus GTK
Vedenalaisen melun rajoittaminen – välttämätöntä ja mahdollista
Mauri De Meulder, Kari Hyytiäinen ja Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto sekä Harri Kankaanpää ja Okko Outinen, Suomen ympäristökeskus
Kirjaesittely: Matti Leppäranta, Lauri Arvola ja Timo Huttula, Suomalainen järvikirja
Tupakkalain muutokset tulivat voimaan
Reija Kauppi, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira
Anne-Kaarina Lyytinen – aluehallinnon ammattilainen Itä-Suomessa
Tapio Välikylä

 

Muut numerot