Ympäristö ja Terveys

Numero: 4/2016

Vesiensuojelu

•Pieniä tekoja – suuria muutoksia
Tapio Välikylä
•Vesistöjen kunnostamishankkeiden toteuttamismahdollisuuksien tarkastelu ympäristöoikeudellisesta näkökulmasta
Jaakko Gustafsson
•Vesioikeudellinen yhteisö vesistön kunnostamistoimenpiteiden toteuttajatahona
Jaakko Gustafsson
•WATERCHAIN -projektissa vähennetään kansainvälisesti Itämereen kohdistuvaa haitallista kuormitusta
Merja Ahonen ja Minna Keinänen-Toivola
•Meri roskaantuu – Mitä sinä teet asian ratkaisemiseksi
Hanna Haaksi
•Hankkeilla vaikuttavuutta vesiensuojeluun
Juha-Pekka Vähä, Maija Venäläinen, Anu Suonpää, Minttu Peuraniemi ja Ekateriina Ikonen
•Vuoden 2016 terveystarkastaja on Tomi Jormanainen
•Tarkkana siellä pohjavesialueella!
Riina Liikanen
•Maakunnan parhaasta kaivovedestä kilpaillaan Keski-Suomessa
Nina Pimiä
•In situ -biosidit vesihuollossa
Sirpa Huuskonen ja Hannu T. Mattila
•Sako- ja umpikaivolietteiden sisältämät kuluttajakemikaalit
Niina Vieno, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti
•Kalvobioreaktorit (MBR) – uutta vesiteknologiaa
Esa Melin
•Edustavan ympäristönäytteenoton haasteet
Arto Sormunen ja Kai Sormunen
•Poimintoja

Muut numerot