Ympäristö ja Terveys

Numero: 4/2017

Vesiensuojelu, vesihuolto

Lähde
Kaarina Kärnä
Tiedämmekö tarpeeksi pintavesien haitallisista aineista?
Arto Huhta, Turun ammattikorkeakoulu
Tarkempaa tietoa peltojen ravinnekuormitusriskistä LOHKO-hankkeella
Airi Kulmala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Pasi Valkama, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys
Markus Huttunen, Suomen ympäristökeskus Syke

Mikromuovit – uhka merille ja kiertotaloudelle
Outi Setälä, Petrus Kautto, Maiju Lehtiniemi ja Markus Sillanpää
Suomen ympäristökeskus Syke

Kosteikkojen hyödyntäminen vesienpuhdistuksessa
Satu Maaria Karjalainen, Suomen ympäristökeskus Syke
Koulujemme lähivedet – Kaarisillan yhtenäiskoulu on mukana hankkeessa Porin pilottina
Kaarina Kärnä
Jätevedestä raaka-aine typen, fosforin ja hiilen tuotantoon – VTT:n Resurssikonttiprojekti
Hanna Kyllönen, Lotta Sorsamäki ja Mona Arnold
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Hulevedet huuhtovat kaupungistumisen ongelmat lähivesiimme
Maija Taka, Nora Sillanpää, Tero Niemi, Lassi Warsta ja Teemu Kokkonen, Aalto-yliopisto
Heikki Setälä ja Miska Luoto, Helsingin yliopisto

Tampereen Lielahteen uudenlainen kaupunginosa Hiedanrannassa kiertotalous konkretisoituu
Tapio Välikylä
Hajajätevesisääntely lievenee
Erja Werdi, ympäristöministeriö
Vesihuollon kriisitilanteet huoltovarmuuden haasteena
Jaakko Gustafsson
Miltä maistuu suomalainen vesi, Otto Manninen?
Kaarina Kärnä
Rio Docen suru
Minna Korhonen
Haastateltavana eläkkeelle jäänyt päätoimittaja ja toimitusjohtaja Tapio Välikylä
Pertti Forss
Aiheena säteilyturvallisuus
Kaarina Kärnä

Kirjaesittely:
Vesien vuoksi – suomalaisen vesiensuojelun vaiheita
Vesien vuoksi -kirjaesittely on korjattu 19.6.2017. Lue korjattu kirjaesittely tästä
Lumoava Helsinki. 200 luontoelämystä

Muut numerot