Ympäristö ja Terveys

Numero: 5/2021

Rakennusterveys

Työmatka
Kaarina Kärnä
Sisäilma, terveys ja riskikäsitykset
Kati Huttunen, Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sisäilmaan liittyvän oireilun monitekijäisyys – terveydensuojelun näkökulma
Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö
Ilmanvaihdon ohjeistus varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tiloihin pandemia-aikana
Hanna Leppänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lahden kaupungin sisäilmatoimintamalli – Yhteistyöllä parempaa sisäilmaa
Jussi Hietala, Lahden Tilakeskus
Kuntien sisäilmaverkosto pohti sisäilmatilanteen arvioinnin käytäntöjä
Piia Markkanen, Vantaan kaupunki
Oirekysely – työskentely sisäilmakorjatuissa kohteissa
Leena Stenlund, Vantaan kaupunki
Homekoiran käyttö korjausten laadunvarmistuksessa
Leena Stenlund, Vantaan kaupunki
Kloorianisolit – vanhan talon haju
Jani Mäkelä, Labroc Oy
Kirjaesittely: Leena-Kaisa Laakso, Puutalotarinoita
Valtio edistää puurakentamista – Tavoitteena kehittää rakentamista
Petri Heino ja Jemina Suikki, ympäristöministeriö
Kulttuuriympäristöistä huolehtiminen lisää hyvinvointia
Tuija Mikkonen, ympäristöministeriö
Poimintoja

Muut numerot