Ympäristö ja Terveys

Numero: 5/2016

Asumisterveys ja sisäilma

•Odottaminen ei ole oikea ratkaisu
Tapio Välikylä
•Asumisterveysasetuksesta kokemuksia – vuosi takana
Vesa Pekkola
•Asumisterveysasetuksen soveltamisohje
Pertti Metiäinen
•Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö terveydensuojeluvalvonnassa
Kimmo Ilonen
•Terveystarkastaja ja ulkopuolinen asiantuntija asuntokaupan turvaa kehittämässä?
Tiina Koskinen-Tammi
•Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa
Ulla Haverinen-Shaughnessy, Mari Turunen ja Virpi Leivo
•Eristemateriaalien mikrobiologinen laatu
Tuula Putus
•Tuula Putus: Ihmisille terveellinen ja turvallinen asumisympäristö
Tapio Välikylä
•Indoor Air 2016 – Asumisterveyttä esillä Gentissä
Esko Kukkonen
•Koulujen huono sisäilma heikentää oppimistuloksia ja lisää poissaoloja
Esko Kukkonen
•Oppilaan sisäilmailmoitus
•Koulujen puhtaanapidon eroavaisuudet ja tilojen siivouksen merkitys sisäilman laatuun

Leila Kakko
•Päiväkotihygienia puhututtaa
Tuula Suontamo
•Biosidit ja otsonointi – Käyttö ja turvallisuus home- ja sisäilmaongelmissa
Tiina Santonen, Anne Hyvärinen, Sirpa Pennanen, Hanna Leppänen, Helene Stockmann-Juvala, Johanna Moisa, Kyösti Louhelainen
•Haitta-aineiden, hajujen ja mikrobien hallintaa
Aaro Seppälä
•Kommenttipuheenvuoro: Miten kiinteistökauppa tehdään turvallisesti?
Antero Kuosmanen
•Meluhaittojen kokeminen ja oireilu yhdeksällä tuulivoima-alueella Suomessa
Anu Turunen, Pekka Tiittanen  ja Timo Lanki
•Melun häiritsevyydestä
Rauno Pääkkönen, Mikko Kylliäinen ja Antti Mikkilä
•Poimintoja

Muut numerot