Ympäristö ja Terveys

Numero: 5/2017

Rakennusterveys

Niin moni meistä
Kaarina Kärnä
Maakuntauudistus ja sisäilmavalvonta
Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö
Avaimet terveelliseen ja turvalliseen rakennukseen (AVATER)
Anne Hyvärinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ym.
Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin asettama työryhmä
Kosteus- ja homevauriot ja terveys: Näyttöön perustuvat hoitosuositukset
Jussi Lampi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kuopion sosiaali- ja terveyspalvelut
Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus
Jorma Komulainen, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Juha Pekkanen, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Rakennuksen eri rakenteiden mikrobivauriot
Marja Hänninen, Helena Rintala, Pinja Tegelberg, Teija Meklin, Mikrobioni Oy
Vuoden 2017 terveystarkastajaksi valittu Seija Pulkkinen painottaa päättäjien perehdyttämistä sisäilma-asioihin
Kaarina Kärnä
Puurakentamisen toimenpideohjelmalla edistetään puun käyttöä rakentamisessa
Petri Heino, ympäristöministeriö
Elinkaarihankkeet toteutusmallina
Esa Kemppainen, Lemminkäinen Talo Oy
Loppusiivouksen laadunvarmistus on tärkeä osa rakennushankkeen pölyn- ja puhtaudenhallintaa
Titta Manninen, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Tekstiililattian vaikutus sisäilmaan ja koettuun viihtyvyyteen sekä ylläpidon elinkaarikustannuksiin
Juha Takkunen, TPA Andersson Oy
Puhtausala muutosten pyörteissä – Siivouksella tuotetun puhtauden määrittäminen
Tuula Suontamo, Tuula Suontamo Oy
Terveysvalvonnan vaikuttavuus ja suunnitelmallisuus – miten Helsinki sen teki
Hannele Nurminen, Helsingin ympäristökeskus ja Mari Järvenmäki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Poimintoja

Kirjaesittelyjä:
Sisäilmasairaan toimintakyvyn tukeminen – Ratkaisuja sairauden kolmella eri vakavuusasteella
Metsäpolun filosofiaa
Vesien vuoksi – suomalaisen vesiensuojelun vaiheita

 

Muut numerot