Ympäristö ja Terveys

Numero: 6/2019

Ilmansuojelu

Puhdas ilma on luovuuden lähde
Kaarina Kärnä
Puun pienpolton savuhaittojen ja katupölyn torjunta kansallisessa ilmansuojeluohjelmassa
Sirpa Salo-Asikainen, ympäristöministeriö
Uusimmat arviot puulämmityksen päästöjen terveys- ja ilmastovaikutuksista
Mikko Savolahti, Suomen ympäristökeskus
Katupölylle altistuminen Kuopion keskustassa keväällä 2019
Raimo O. Salonen, Taina Siponen ja Pekka Taimisto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Erkki Pärjälä Kuopion kaupunki
Tarkempaa tietoa puunpolton ja katupölyn ilmanlaatuvaikutuksista sensoreilla
Maria Myllynen ja Anu Kousa, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Ilmatieteen laitos seuraa ja tutkii ilmanlaatua
Katja Lovén ja Jatta Salmi, Ilmatieteen laitos
Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanke edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia
Laura Saikku, Suomen ympäristökeskus
Ebola rahtialuksella – MARSEC-19 harjoitus
Tomi Jormanainen, Porvoon kaupunki
Juha Pyötsiä – kemiaa koko elämä
Tapio Välikylä
Poimintoja

Kirjaesittelyt:
Marko Leppänen ja Adela Pajunen, Suomalainen metsäkylpy
Anssi Jokiranta, Pekka Juntti, Anna Ruohonen ja Jenni Räinä, Metsä meidän jälkeemme

Muut numerot