Ympäristö ja Terveys

Numero: 6/2021

Ilmasto, ilmansuojelu

Arvokas saunaperintömme
Kaarina Kärnä
Kuntien päästöt laskusuunnassa
Santtu Karhinen, Suomen ympäristökeskus
Tavallisen kaupungin erikoinen muutostarina: Ilmastotoimia Lahdesta, Euroopan ympäristöpääkaupungista
Saara Vauramo, Kestävä Lahti -säätiö
Hiilidioksidin talteenotto- ja hyötykäyttöteknologioiden potentiaali ilmastovaikutusten vähentämisessä
Vafa Järnefelt, VTT
Hiiliviisautta kaupunkiluonnosta
Leena Järvi, Helsingin yliopisto, Ranja Hautamäki Aalto-yliopisto ja Tiina Merikoski, Aalto-yliopisto
Terveydenhuollon täytyy sopeutua ilmastonmuutokseen myös Suomessa
Päivi Meriläinen, Jaana Halonen ja Virpi Kollanus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hiilidioksidipäästöt ja niiden hallinta
Atte Borgenström, Reforest Finland Oy
Terveysvaikutukset alhaisilla altistustasoilla – Ilmansaasteet ja syntymäpaino
Otto Hänninen, Antti Korhonen, Heli Lehtomäki ja Isabell Rumrich, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Maailman terveysjärjestö: Ilmanlaadun ohjearvot uudistuivat
Otto Hänninen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Puulämmitteisten kiukaiden päästöt ja niiden hillitseminen
Jarkko Tissari, Itä-Suomen yliopisto
Halvat äänitasomittarit – toimivatko ne?
Rauno Pääkkönen
Poimintoja

Muut numerot