Ympäristö ja Terveys

Numero: 6/2022

Ilmasto, ilmansuojelu, ilmanlaatu

Energiakriisissäkin tulee välttää paniikkiratkaisuja
Kaarina Kärnä
Hakkuiden lisäämisen vaikutukset metsiin sitoutuvaan hiilen määrään
Sampo Soimakallio, Suomen ympäristökeskus
Fossiilittoman liikenteen tiekartta – missä mennään?
Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö
Ympäristöystävällinen logistiikka on tulevaisuudessa myös taloudellinen kilpailuvaltti
Jouni Juntunen ja Pekka Leviäkangas, Oulun yliopisto
Euroopassa tavoitellaan merkittäviä vähennyksiä ilmansaasteisiin
Sanna-Riikka Saarela, Topi Turunen ja Emmi Vähä, Suomen ympäristökeskus sekä Kati Berninger ja Oras Tynkkynen, Tyrsky-Konsultointi
Lähdemallinnuksella tietoa eri päästölähteiden vaikutuksesta ilmanlaatuun
Mika Vestenius ja Katja Lovén, Ilmatieteen laitos
Ilmansaasteiden tutkimuksesta osa ilmansuojelua Suomessa, 1950–1970
Janne Mäkiranta, Turun yliopisto
Lämpövarastot ja hukkalämpö – avaimia energiakriisiin
Teemu Helonheimo, Suomen ympäristökeskus
Aurinkosähkön pientuotannossa kasvupotentiaalia
Eija Ferreira, Alina Lind, Johannes Lounasheimo, Santtu Karhinen ja Teemu Helonheimo, Suomen ympäristökeskus
Hämeen ilmastovahti kirittää alueellista ilmastotyötä
Noora Arola, Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelijat kuntien ilmastotyön kokoajina
Sanna Hakkarainen ja Eija Raimovaara, Hämeen ammattikorkeakoulu
Laivatarkastajat kouluttautuivat M/S Aurora Botnialla lähitulevaisuuden haasteisiin
Tomi Jormanainen, Porvoon ympäristöterveydenhuolto ja Kaarina Kärnä
Kirjaesittely: Tapio Katko, Petri Juuti ja Riikka Juuti, Vesihuollon myytit
Katariina Serenius – Vahva ura kunnallisessa ympäristönsuojelussa
Tapio Välikylä
Poimintoja

Muut numerot