Ympäristö ja Terveys

Numero: 6/2023

Ympäristöalan hallinto

Koulutuspäivät edistävät viranomaisten yhteistyötä ja toimivaa säädösvalmistelua
Kaarina Kärnä
Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen Suomessa
Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö
Tutkimushanke kartoittaa terveydensuojelulain uudistamistarpeita
Kaisa Mäntynen ja Johanna Mäkinen, Suomen Kuntaliitto ry
Tunne tupakkapuitesopimuksen artikla 5.3 – tunnista tupakkateollisuuden juonet
Reetta Honkanen, sosiaali- ja terveysministeriö
Laadunhallinta jalkautuu kunnalliseen eläinlääkintähuoltoon
Outi Lepistö, EnviroVet Oy
Päijät-Hämeen ympäristöterveys: Hellehaitta-projektin tulokset
Pilvi Koivisto
Ympäristövahinkovakuutus-järjestelmästä rahastomalliin – mikä muuttuu?
Visa Kronbäck, Ympäristövakuutuskeskus
Pelastustoimen ympäristövahinkojen torjuntavalmius arvioitiin ensimmäistä kertaa
Justiina Halonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Pauliina Kopra, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Uudesta tietojärjestelmästä parempaa tietoa rakennetusta ympäristöstä
Henrik Saari ja Päivi Malmi, Suomen ympäristökeskus
Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit tehoavasti käyttöön
Jari Lyytimäki, Suomen ympäristökeskus; Tiia Merenheimo, Motiva ja Tapio Reinikainen, Suomen ympäristökeskus
Kirjaesittely: Jukka Mikkonen ja Harri Hakala, Metsälampi
Pintavesien hygieeninen laatu merenrantalaidunten läheisyydessä
Annastiina Rytkönen, Helsingin yliopisto; Eveliina Nurmi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Anna-Maria Hokajärvi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Marika Laurila, Luonnonvarakeskus; Rauni Kivistö, Helsingin yliopisto ja Tarja Pitkänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Helsingin yliopisto

Muut numerot